Få tror på pappersbaserade affärsprocesser

Publicerad
2016-07-15
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Endast 9% av viktiga affärsprocesser kommer att förlita sig på papper inom de kommande två åren. Det visar en ny undersökning från Xerox, där 600 IT-beslutsfattare tillfrågats.
Rapporten visar, att det finns en utbredd oro över pappersbaserade processer. Hela 42% uppger, att kostnaden för papper är ett primärt problem och lika många anger säkerhetsaspekten, som ett primärt problem.

Mer än hälften (55%) medger, att organisationens processer till stor del eller helt och hållet fortfarande är pappersbaserade. Ungefär en tredjedel (29%) uppger, att de fortfarande kommunicerar med slutkunder via papper, i stället för via e-post eller sociala medier. Detta trots att 41% menar, att en övergång till digitala arbetsflöden skulle minska organisationskostnader. Inte mindre än 87% uppger, att deras organisation har verktygen för att genomföra detta.

– Organisationer ser digitalt på framtiden, men nuvarande arbetsprocesser tyngs fortfarande av papper.
– Det finns en diskrepans mellan organisationernas papperslösa visioner och de nödvändiga åtgärder, som behöver träda i kraft, för att kunna genomgå framgångsrika digitala transformationer, säger Stefan Ivarsson, VD på Xerox Sverige.