Bäst i stan …

Publicerad
2016-07-01
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Reportage

Få företag har en sådan historik, som Schneidler Grafiska AB. Få företag i branschen har en sådan bredd i sortiment, kompetens och kontaktnät.
IMG_3771

Få företag gör en sådan genomgripande satsning inför framtiden som Schneidler gör. Det är nu man kommer att visa att man är bäst i stan på att leverera en helhet med allt från rätt utrustning och material till rätt tryckmedia, bred kompetens och anpassade servicetjänster; allt för ett perfekt tryckresultat.

Malax är en kommun i finska Österbotten och har inget gemensamt med Schneidler, annat än att Schneidlers huvudkontor ligger på Malaxgatan 1 i Kista, norr om Stockholm. Säljkontor finns både i Göteborg och i Helsingborg. Den norska verksamheten; Schneidler Norge AS, ligger i Drammen utanför Oslo. Det danska företaget; Schneidler Danmark ApS ligger i Allerød utanför Köpenhamn.

Om Schneidler-koncernen vet vi, att de är en av de ledande leverantörerna till den grafiska industrin i Skandinavien. Företaget marknadsför och säljer maskiner och material, tryckmedia och service för grafisk produktion och industriella tryckapplikationer.

År 2014 hade man en omsättning på totalt 230 miljoner kronor och 65-talet medarbetare. Man har en historia, som sträcker sig ända tillbaka till 1600-talet, fast officiellt grundades bolaget år 1805. Sedan 1892 har den nuvarande ägarfamiljen Skantze varit verksamma i företaget.

Med känsla för förnyelse
Den 4 maj 2015 tillträdde Mattias Jaginder, som ny VD för Schneidler Grafiska. Han
kom närmast från ViFlow Group där han var VD.
Under sina tre år på ViFlow Group, som tillverkar och marknadsför bl a värmeväxlare, trycktankar och processutrustning, har han arbetat med utveckling av försäljningen och implementering av effektiva produktionsstrategier.

Mattias Jaginder har en civilingenjörsexamen inom Industriell Ekonomi från Linköpings Tekniska Högskola och har haft olika befattningar inom Atlas Copco Compressor och ITT Flygt. Han har också varit nordisk försäljningschef för kap- och sliputrustningsföretaget Tyrolit.

– De här olika rollerna har gett mig en gedigen erfarenhet inom ledarskap, försäljning, marknadsföring och affärsutveckling, sade Mattias Jaginder, när han tillträdde VD-jobbet på Schneidler.
– Schneidler Grafiska är ett företag med en lång och framgångsrik historia. Inom företaget finns otroligt mycket erfarenhet och kunskap från grafisk industri, men jag tror att jag kan tillföra lite nya infallsvinklar och kompetenser, som jag har skaffat mig från andra företag och branscher. Jag ser verkligen fram emot att vidareutveckla företaget tillsammans med medarbetarna, poängterade han också.

– Vi har en otroligt bra grund att stå på, men vi har inte lyckats förmedla hela kundvärdet, vad vi faktiskt levererar, något vi nu kommere att satsa på att lyckas bättre med.

Kristoffer Skantze lämnade samtidigt befattningen som tillförordnad VD för den operativa verksamheten i Schneidler Grafiska och gick tillbaka till positionen som moderbolagschef för Schneidler-företagen AB.

– När min bror Jesper Skantze, som tidigare var VD för familjeföretaget, insjuknade och gick bort sensommaren 2013, var det en chock både för familjen och för företaget, säger Kristoffer Skantze.
– Det har tagit tid att klara av sorgen och saknaden. Därför känns det väldigt bra att Mattias Jaginder nu är på plats och att vi kan ta vid där Jesper en gång slutade. Mattias har en god känsla för vad som krävs av förnyelse.

Viktigt med kundkontakten
Redan bara två veckor efter det att Mattias Jaginder börjat VD-jobbet på Schneidler, var det dags för Fespa på Koelnmesse i Cologne i Tyskland. Här fick han bekanta sig med inte mindre än drygt 700 utställande varumärken inom olika tekniker och olika segment.

– Direkt efter Fespa besökte jag också ett antal olika kunder, för att få en känsla för hur deras relation till och känsla för företaget såg ut. Det var mycket givande och gav ett antal konkreta inspel, säger fotbollsentusiasten Mattias Jaginder.
– Jag förstod bl a att vi ibland hade flera säljare per kund, beroende på vad i vårt sortiment som kunden var ute efter. Många kunder upplevde det som lite omständigt och onödigt; något som vi tagit till oss, förklarar Mattias Jaginder.

Nu följde en tid, då företagsledningen och personalen med Mattias Jaginder i spetsen, gick igenom hela företaget och vände på varje sten; försökte se verksamheten med nya ögon och nya värderingar.

– Det handlade om att modernisera företaget och få en intern samsyn på hur vi fortsättningsvis ska göra affärer och bli än effektivare och bättre, säger Mattias Jaginder.
– Vi har en bra grund att stå på med en extremt stark branschkunskap och med engagerade och kunniga medarbetare i kombination med starka varumärken.

IMG_3788

Fungerande team
Med Mattias Jaginder kom många nya tankar och idéer, som sammantaget ska ge en förnyelse av hela företaget. Det handlar om produktsortiment, prisstrategier, kommunikation och marknadsföring.

När Schneidler i början av 90-talet flyttade in i de egna, nybyggda lokalerna på Malaxgatan 1 i Kista, så såg företaget annorlunda ut. Vid den här tidpunkten fanns exempelvis inte internet, som blev publikt först 1993 och företaget hade drygt 135 anställda. Jämfört med dagens arbetsstyrka handlar det om en halvering.

– Tidigare hade företaget affärsområden, som fungerade lite som separata företag med produktsäljare för de olika produktsortimenten. Det orsakade dubbelarbete i form av dubbelkontakter med en och samma kund, vilket kunde upplevas som lite förvirrande, förklarar Mattias Jaginder.

– Sedan den 1 september har vi en mer marknadsorienterad säljorganisation, där vi har en kundansvarig säljare, som har kontakt, helst dagligen, med respektive kund.
– Våra produktspecialister finns naturligtvis vid behov tillgängliga via säljorganisationen, påpekar Mattias Jaginder.

– Dessutom är det de ansvariga produktspecialisterna, som ska stå för den viktiga leverantörskontakten och se till att vårt sortiment, vår erfarenhet och vårt kunnande hela tiden utvecklas och uppgraderas, påpekar Mattias Jaginder.
– Vi vill skapa väl fungerande team, som arbetar tillsammans och som utvecklar affärer tillsammans med våra kunder.

Förändrad marknad
Schneidler-koncernen har drygt 1 600 betalande kunder; alltifrån enmansföretaget till industrijätten som kan investera 8-10 miljoner kronor för en maskin. Samtidigt har den marknad, som man verkar på, förändrat sig otroligt mycket bara de senaste 10 åren. Det är fler kombi-företag; dvs företag som producerar tryck med olika tekniker inom sina väggar. Det innebär också, att företagen har ett större behov av råd och dåd i sin verksamhet. Många gånger handlar det om att medverka till kundens affärsutveckling.

– Det är enormt bra och viktigt att Mattias har kunskap och insikter utifrån andra branscher än den grafiska, säger Kristoffer Skantze.
– Det finns så mycket kunskap här i huset; utmaningen är att få den att komma kunderna till godo och skapa ett värde för både dem och Schneidler.

Schneidler har, som få andra, en stor bredd i sortimentet och klarar helheten sett ur ett kundperspektiv. Även om branschen präglas av en stor prispress, så kommer Schneidler aldrig att vara ett prispressarföretag; utan här kommer kvalitet, service, miljö och CSR i första rummet.

– Generellt kan man säga, att vår omsättning genereras till 20% från maskinsidan, 10% i form av service och 70% från materialsidan, säger Mattias Jaginder.
– Vi verkar i en bransch, där konkurrensen blir allt tuffare och för att vi ska kunna vara lönsamma, måste vi också kunna hjälpa våra kunder att vara lönsamma.

– Vi är ett kunskapsföretag, som ska inspirera, entusiasmera och coacha våra kunder till bättre affärer. Därför måste vi våga ta betalt för det vi kan dela med oss av.

IMG_3739

Kunskapen kommer och går
Det gäller att behålla det positiva i företaget och utveckla det i takt med förändringar. Ett exempel på det är hur man kan behålla företagets kompetensnivå även i samband med pensioneringar. Nyligen har exempelvis trotjänare och profiler som Lars Andersson och Christer Hansson gått i pension, men kontinuitet har skapats tack vare Björn Johansson, som också varit länge på företaget och har en gedigen kunskap inom screen, tar över produktansvaret från Christer Hansson. På så sätt garanteras kunder en fortsatt hög nivå på service och support.
Vad gäller serviceorganisationen ser man för närvarande över den med målet att göra den än starkare.

När det gäller marknadsföring, hoppas Mattias Jaginder, att det till hösten kommer att märkasen tydlig förändring i det sätt, som Schneidler kommunicerar. Det gäller både form och innehåll i kommunikationen, som hittills varit mycket produktorienterad samt även vilka typer av media som används och i vilka aktiviteter man ska förekomma.
Man kommer också att se över förutsättningarna till att arbeta ännu närmare både kunder och leverantörer med relevanta, inspirerande och kunskapsbyggande aktiviteter.

– Förra året genomförde vi exempelvis en HP Latex-turné, som var mycket lyckad både för oss, våra leverantörer och företagen vi besökte, berättar Mattias Jaginder.

Interna energier
Förnyelseprojektet inom Schneidler är ett stort projekt, som ska skapa ett modernare förhållningssätt till marknaden och kunderna. Det syftar till en intern nystart och till att bygga upp interna energier. Det innebär, att vi kan komma att få se en hel del nyheter från Schneidler efter sommaren.

– Vad är vårt mervärde? Hur ska vi kommunicera det? Vilka är vi? Vad står vi för? Vad är vår reella positionering? frågar sig Mattias Jaginder.
– Tekniken revolutionerar inte längre; maskinerna blir snabbare och ger en allt högre kvalitet. Materialen blir miljövänligare och får ett bredare användningsområde. Numera syns det knappast skillnad mellan offset och digitalt tryck; det handlar om modifieringar. Vad innebär för oss som företag, är något som vi hela tiden måste fundera på.

På Schneidler är man övertygad om att etablerade teknologie som screen kommer att finnas kvar i framtiden, om än inte i samma omfattning som tidigare. Det som däremot ökar är den digitala etikett- och förpackningssidan samt det textila trycket på allt från garment till olika typer av interiörer. Därför är det viktigt att kunna möta marknaden med ett bra och brett sortiment.

Starka varumärken
Taiwanesiska ATMA, en världsledande tillverkare av screentrycksutrustningar för grafiskt och industriellt tryck, utsåg i höstas Schneidler till exklusiv återförsäljare och partner i fyra av fem nordiska länder. Tidigare har Schneidler sålt ATMA i Sverige, men då som underagent.
Ansvarig produktchef för ATMAs utrustningar är Björn Johansson, som i många år ansvarat för Schneidlers avdelning för industriellt tryck, men som också har en gedigen erfarenhet av screentryck.

– ATMA levererar imponerande volymer av maskiner världen över och utvecklar ständigt sitt maskinprogram. Nyligen lanserade de med stor framgång utrustning för rulle-till-rulle-tryck, något som flera av våra industrikunder är mycket intresserade av, berättar Björn Johansson.

En annan nyhet är att Schneidler, efter att i många år ha sålt PONGS produkter genom Neschen, nu i början av året blivit ensam distributör i Skandinavien med leveranser direkt från PONGS.

– Tack vare detta får vi både bättre kunskap om och bättre kontroll över materialen, menar Schneidlers produktchef Jan Trolin.
– Vi kan nu också påverka utvecklingen av nya produkter och även förbättra befintliga produkter, säger produktchefskollegan Kenth Quartino.

Det handlar om kvalitet
PONGS är en världsledande producent av tekniska textilier med en kapacitet att producera över 1,9 miljoner kvm varje månad. Alla PONGS produkter produceras i Tyskland, där de både väver och bestryker materialen själva, till skillnad från andra leverantörer som antingen bara väver eller bestryker tyger.

Ytterligare en nyhet när det gäller kvalitetsleverantörer är det schweiziska företaget Lüscher-Tschudi, som är specialister inom produktion av softimage och textiltryck. Deras stryka är att kombinera det senaste inom modern digital tryckteknik med många års praktisk erfarenhet inom textilindustrin.
Nyligen presenterade de T-Rex 320, en ny nyutvecklad digitala storformats sublimeringsskrivare för textil. Det är decennier av erfarenhet, som lett till den här toppmoderna industriella printern för högkvalitativa behov inom textiltryck. Den fungerar dessutom lika bra för mjuka skyltapplikationer.

En annan stolthet hos Schneidler är M&R-agenturen, där man nischat sig väldigt bra inom textiltryck. M&R har även utvecklat digitala utrustningar för textiltryckare, exempelvis Computer-To-Screen-utrustningen image STE, som med inkjetteknik printar motivet direkt på de emulsion-beskiktade screenramarna och sedan exponerar schablonerna, helt automatiskt i en genomgång.
Förutom att pengar sparas, då processen inte kräver någon film, så innebär den nya tekniken även att flera arbetsmoment försvinner jämfört med konventionell hantering. Utskriftsfilerna arkiveras digitalt, vilket gör det lätt och snabbt att hitta dem igen.

Sist, men inte minst ska vi väl nämna något om HP PageWide-serien; rullskrivare anpassade för snabba utskrifter med högsta krav på detaljer i både fyrfärg och svartvitt. Serien består av fyra modeller, vilka klarar att skriva ut 8-30st A1-sidor per minut beroende på modell. Enligt HP är det upp till 60% snabbare än den senaste LED-tekniken.
De här maskinerna är perfekta, för att skriva ut detaljrika posters, kartor och tekniska dokument i mycket bra kvalitet med skarpa linjer, fina detaljer och mjuka gråskalor på upp till 40-tums (101,6 cm) bredd. För att ytterligare optimera hastighet och effektivitet finns tillbehör som HP SmartStream och HP Designjet HD Pro scanner samt specialdesignade högkapacitetslösningar för vikverk och arkuppsamlare.

Fullt mandat och ägarstöd
Schneidler är också unika genom sin roll som familjeägt företag under långa tider. Som allt annat kan det ha både sina fördelar och nackdelar; inte minst i tider av förändring.

– Självklart ser vi det som en styrka att ha ett samlat familjeägande av företaget, men det hindrar inte från att öppna upp för intryck och engagemang utifrån, säger Kristoffer Skantze.
– Framför allt i tider av förnyelse och förändring, när det gäller att ligga i framkant på utvecklingen och hela tiden vässa sin konkurrenskraft.

Ny styrelseordförande har Johanna Tesdorpt utsetts Hon har en bakgrund inom industrin, bl a från Atlas-Copco.

Anders Medbo, känd branschman senast som VD för Agfa Graphics, går in som styrelseledamot. Liksom Lennart Robertsson, som har en bakgrund från företagsledande positioner i bl a Statoil och Assa Abloy.

– De senaste åren har varit arbetstyngda och intensiva. Nu när Mattias klivit in i företaget, som ansvarig för den operativa verksamheten i Sverige, så kommer jag att bättre kunna fylla rollen som ansvarig för moderbolaget med fokus på fastighets- och ägarfrågor, säger Kristoffer Skantze.
– Om vi traditionellt varit lite toppstyrda tidigare, så kommer det nya Schneidler att visa en klar vitalisering inför framtiden.

– Någonstans måste man ställa sig frågan om en organisation står inför utveckling eller avveckling, säger Mattias Jaginder.
– I det här fallet handlar det klart om utveckling och jag känner att jag fått fullt mandat och har ett totalt stöd av ägarna i det arbete vi står mitt uppe i.

IMG_3745

Missar inte en match
Mattias Jaginder är född i Tranås och den yngsta av tre bröder. Han har kvar en riktig småländsk dialekt. I unga år var det sport i allmänhet och bandy i synnerhet som gällde.
När han var 6 år kom hans 15-åriga bror hem från ett Stockholmsbesök. Där hade han gästat en familj vars fotbollsintresse gjorde att till och med badrummet gick i grönt och vitt. Med sig hade han en grönvit tröja till lillebror, som frun i huset stickat och som bar texten; Bajen Bäst i stan.
Sedan dess är det bara Hammarby IF som gällt. När han och familjen flyttade till Stockholm 1995 började han gå på i princip alla Bajens matcher på hemmaplan på gamla Söderstadion.

Nu får han också sällskap av bl a den 13-åriga sonen vars lycka blev total när han på Instagram la ut en teckning på HIF-loggan och fick ett gillande och en kommentaren; Snyggt, av ingen mindre än Hammarbys storstjärna; Kennedy Bakircioglu (# 10).

Nu bor familjen i Vaxholm, där laget heter IFK Vaxholm, men resorna till Nya Söderstadion blir många och efter tre vunna derbymatcher, så är förhoppningarna stora inför den kommande säsongen.
Det som gäller för Schneidler, gäller ju också för Bajen – Bäst i stan.