Agfa satsade på Drupa

Publicerad
2016-07-18
Skribent
Redaktionen

När Drupa öppnade i slutet av maj, hade Agfa laddat upp med åtskilliga nyheter. Som exempelvis en tryckplåt, som minskar intaget och håller mycket längre. Ett förbättrat arbetsflöde med möjlighet, för att lägga in säkerhetsdetaljer i prepress. Det molnbaserade systemet Eversify för mobil publicering och nya, stora kliv, för att förbättra kvalitet och produktivitet i storformat.

Den grafiska branschen minskar, men är fortfarande en mycket stor industri. Det är därför Agfa fortsätter, att lägga stora pengar på forskning och utveckling inom den branschen. Den grafiska branschen är uppenbart en mycket bra industri för Agfa att vara i. På motsvarande 12,7 miljarder kronor i omsättning på grafiska delen, så lyckades Agfa i fjol generera en vinst på nästan 900 miljoner kronor.

– Fortfarande är det 2,7 miljarder människor, som läser en dagstidning. Den totala dagliga upplagan är 680 miljoner tidningar, påminner Joan Vermeersch, som ansvarar för prepress inom Agfa Graphics.
– Det är lätt att glömma, när vi ser krisrubrikerna för grafisk bransch, att många företag har pressar, som är igång dygnet runt, veckan runt med god lönsamhet.

Sverige har över 10 000 anställda inom grafisk produktion. Därför är det kanske inte så konstigt att den, som gör en ordentlig analys, också kommer fram till att den grafiska branschen fortsatt är mycket intressant att investera i.

– Inom Agfa arbetar vi för närvarande med tre mål, berättar Stefaan Vanhooren, som är chef för hela Agfa Graphics.
– Det första är att våra produkter, mjuk- och hårdvara, ska vara förstahandsvalet inom prepress till offset.

– Det andra är att vara en av de tre största spelarna inom storformat för skylt och display. I dag ligger Agfa på sjunde plats.
– Det tredje är att vara en ledande spelare inom industriellt bläcktryck och mobil publicering.

Det senare kan tyckas överraskande, men Agfa har här sett ett område, som de kan hjälpa dagspressen med. Deras mobila lösning heter Eversify och den jobbar tätt ihop med Apogee arbetsflödena, som leder fram till den tryckta produkten. Fast Eversify hamnar aldrig i tryck; det är en molnbaserad lösning, som är helt inriktad på mobil publicering.

Intelligenta förpackningar och säkerhetslösningar, industriellt tryck och mobil publicering är områden där Agfa forskar och investerar, för att i framtiden bredda sitt erbjudande, slår Stefaan Vanhooren fast. En rad färdiga produkter finns redan nu inom dessa områden.

sm416 agfa

Joan  Vermeersch