Effektiviserar med HP

Publicerad
2016-06-23
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Print & mer

Hos Fovea har man snabbt kunnat se effekterna av att automatisera sin omfattande produktion från prepress till leverans. Med kontroll över varje order i samtliga produktionssteg vinner företaget avsevärt med tid och därmed pengar i takt med att produktiviteten ökar.

Servermjukvara
HP Smart Stream Production Center är en fysisk servermjukvara, som står på plats hos Fovea. Systemet är öppet för valfria produktionsenheter och efterbehandling, vilket skapar oöverträffade möjligheter att planera och bedöma sin produktion. Företaget fördelar idag sin produktion i två HP Indigo 7500 och rullpressen HP Indigo 6000P.

– Hos Fovea hanteras exceptionellt stora volymer av mycket korta jobb. Den här servermjukvaran underlättar verkligen verksamhetens planering och bedömning av tidsåtgång.
– På så vis trimmas produktionen till ett optimalt utnyttjande av så väl produktionsmässiga som personella resurser, menar Johan Gustafsson, Visutech.

Intensiv period
HP Smart Stream Production Center sattes i drift i augusti; en minst sagt högintensiv produktionsperiod för Fovea.

– Ja, vi drog igång det hela i en mycket intensiv period, vilket faktiskt visade sig vara en succé.
– Ökad kontroll på jobben och bättre översikt ledde omedelbart till ökad effektivitet generellt, berättar Jan Erik Larsen, kvalitetsansvarig på Fovea.

Planeringen av både tryck och efterbehandling underlättas avsevärt. Systemet ger en tydlig bild över vilka resurser som krävs från tid till tid, vilket är bra när det exempelvis gäller planering av operatörernas tid.

– Vi har full kontroll på varje order från början till slut och jobbar mycket enklare. Exempelvis har vi alltid gjort provtryck på samtliga jobb. Detta sker nu med automatik som en naturlig del i produktionen.
– Ett annat exempel är repeatjobb. Detta hanterar nu operatörerna själva, utan att prepress behöver vara engagerade. Hela processen blev mer produktiv, avslutar Jan Erik Larsen.

sm416 Effektiviserar med HP