Tar robotarna över

Publicerad
2016-05-20
Skribent
Redaktionen

Bland de tekniska innovationerna som vi står inför är det främst robotiseringen och digitaliseringen som våra trendspanare lyfter fram.

Robotiseringen är det, som indirekt påverkar oss mest, eftersom det förändrar förutsättningarna för arbetslivet. I övrigt är det internet, även i fortsättningen, med alla dess implikationer. Vi är bara i början av den digitala revolutionen. Det är Andreas Ekströms, journalist på Sydsvenskan och utsedd till Årets talare 2015 av Talarforums kunder, som menar det.

Darja Isaksson, som bl a blivit utsedd till supertalang och superkommunikatör av tidningen Resumé, håller med och lägger till Deep learning och artificiell intelligens. Möjlighen att använda datorer till att analysera och förstå information på sätt, som tidigare inte varit möjligt. Redan idag används artificiell intelligens exempelvis till att skriva sportreferat och väderleksnyheter, svara i callcenters samt effektivisera cancerforskning och röntgenanalys.

Just artificiell intelligens kommer att påverka oss på flera olika sätt. Utvecklingen i närtid är, att vi kommer få digitala assistenter, som både pratar och interagera allt bättre. De kan hjälpa oss i vardagen med t ex vad som ska handlas och boka möten, ta reda på information och hjälpa oss och peppa oss i vardagen och på arbetet. Gränsen mellan artificiell kommunikation och mellanmänsklig kommunikation kan på sikt suddas ut allt mer, menar Diana Uppman som bl a leder projekt inom marknadsföring och har utsetts till Året trendagent.

Vad det egentligen handlar om är den artificiella intelligensens förmåga till att hantera och skapa struktur i enorma mängder information, och komplexiteten i detta kommer bara öka i takt med att allt fler sensorer och uppkopplade prylar tas i bruk. Det kan handla om hälso- och sjukvård, finanssektorn, försäkringsbranschen eller andra delar av samhället där stora datamängder ska bearbetas. Allt enligt Nicklas Bergman, som har 20 års erfarenhet som serieentreprenör, riskkapitalinvesterare och futurist i framkanten av teknikutvecklingen.

Framförallt är det två tillstånd som är värda att hålla i minnet framöver. Dels de låga, och ibland till och med negativa räntorna. Detta är ett ovanligt tillstånd som kommer bestå de närmsta åren. Låga räntor leder till låga avkastningförväntningar och kapitalet letar då alternativa investeringar. En effekt som syns tydligt är att intresset för riskkapitalinvesteringar i onoterade bolag ökat markant under senare år. Det andra tillståndet som påverkar världsekonomin är de låga priserna på olja och råvaror. Detta kommer dels av nya tekniska lösningar inom utvinning, men också av minskad efterfrågan från utvecklingsländer som Kina och Indien. En spådom levererad av Nicklas Bergman.

Det som alla pratar om är ju robotisering och delningsekonomi, eftersom det i båda fallen leder till färre och sämre lönade arbetstillfällen för vanliga människor. Det finns en enorm och potentiellt farlig politisk sprängkraft i detta.

Digital transformation behöver nu ligga högt på ledningsgruppernas agenda, vilket betyder ett ökat fokus på att förändra både organisation, arbetssätt och tekniska förutsättningar till att ta vara på möjligheter att förbättra kundupplevelsen och effektivisera den befintliga affären, men framförallt skapa nya affärer i en globaliserad och digitaliserad värld.

– Närmsta åren kommer att fyllas med åtgärder hur vi kan förhålla oss till klimatavtalet från klimatförhandlingarna i Paris. En högst trolig utveckling är att vi kommer se flera politiska restriktioner för olika branscher. Fokus kommer vara på innovationer i allt från material till affärsmodeller. Vi går även in naturligt i den sk inkopplade ekonomin. Fortsatt snabb utveckling av internet och mobilitet i staden, trafiken, byggnader, arbetsplatser, människor; alltmer är nu ihopkopplat med varandra. Med det sagt ser omgivningen lika ut som idag, men vi kommer ha en parallell självklar verklighet i Internet.

De nya trenderna inom näringslivet är många och täcker in alla aspekter av att driva och utveckla företag. Detta sagt, utifrån ett perspektiv kring trender, teknik, investeringar och affärer så finns det just nu hos många företag en lätt schizofren inställning till utvecklingen i affärsvärlden.
Företagen har till slut insett att teknikutvecklingen, och då främst digitaliseringen, i allra högsta grad är en realitet och att denna utveckling sker oberoende av om man som företag väljer att delta eller inte. Med andra ord så känner sig många företag tvingade att på olika sätt visa att de är proaktiva och nytänkande.

Fredrik Sjöholm
Senior Talent Director
Talarforum i Skandinavien AB