Det här är vår vardag

Publicerad
2015-09-21
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Övrigt

Allt fler profil- och promotionföretag går nu ut och berättar om hur man startat upp sitt CSR-arbete och hur man certifierat sitt hållbarhetsarbete. För de flesta är det de första stegen på en utveckling, som i en framtid kommer att vara en självklarhet för både kunder och omvärlden.

IMG_0860-cop

Fast det finns några som inte är nybörjare på området, utan för vilka miljöarbetet och Corporate Social Responsibility blivit en självklar del av vardagen. Ett sådant företag är Sandryds Group, som består av Sandryds Handels AB och CMT Andréasson Group AB. I bolagsgruppen ingår varumärkena outh West och Smila.
I ett elegant showroom i Sandryds lokaler på Borgås Gårdsväg 15 i Kungsbacka träffar vi VDn Jonas Cedås, CSR- och inköpsansvariga Erica Persson, Roberto Anselmo, som är marknadsansvarig och Monica Johansson, som arbetar med marknadskommunikation och sociala medier.

Lite av pionjär
Sandryds har arbetat aktivt med hållbarhet och CSR under många år och är sedan januari 2008 medlem i BSCI, som står för Business Social Compliance Initiative. Det är en internationell organisation med uppgift att förbättra arbetsförhållanden globalt. Det innebär bl a att skydda arbetarnas rättigheter, tillåta facklig anslutning, förhindra barnarbete och betala lagstadgade löner.

– Nu börjar många prata om sitt ansvar i de här frågorna, men för oss på Sandryds har det länge varit en självklar del av vår vardag, säger Jonas Cedås.
– Det kan tyckas vara en stor fråga för ett litet företag, men det är också vår skyldighet. Ska man jobba globalt, så måste man bete sig lika schysst borta som hemma. På det området känner vi oss som lite av pionjärer.

– Vi har jobba stenhårt med de här frågorna och i stort sett har vi hela tiden varit samma team; samma inköpare och samma leverantörer, inflikar Erica Persson.
– Det har varit en viktig faktor för de framgångar som vi faktiskt uppnått.

BSCI har en detaljerad uppförandekod och representanter från Sandryds besöker regelbundet sina leverantörer, främst i Bangladesh och Kina, för att försäkra sig om att uppförandekoden verkligen följs i det lokala arbetet. Sammanlagt handlar det om närmare 15-talet fabriker och produktionsanläggningar.

Signerade Accordet
Redan i december 2013 skrev Sandryds under Accordet och man var bland de första företagen som gjorde det, tillsammans med H&M, Lindex, KappAhl m fl. Man var definitivt först bland profil- och promotionföretagen, enligt Jonas Cedås.

– Genom att skriva under tar man på sig ett ansvar och det är inte gratis, men det är väl använda pengar.

Accordet står för Accord of Fire and Building Safety in Bangladesh och är ett juridiskt bindande 5-årsavtal, som ska leda till en ökad säkerhet inom den lokala textilindustrin i Bangladesh. Avtalet innebär bl a att fabriker ska genomgå el- och byggnadsinspektioner samt att det ska förekomma träning och utbildning i brandsäkerhet. Inspektionerna kommer att följas upp med åtgärdsplaner och renoveringar. Idag är det drygt 1 500 företag i världen, som skrivit under Accordet.

– Jag har varit med på sådana inspektioner och det är fascinerande hur ingående och noggrant som det hela genomförs, berättar Erica Persson.
– Engagemanget finns och nästa fråga på CSR-agendan kommer att bli levnadslönerna.

Det pågår en kontinuerlig omflyttning i branschen, på så sätt att produktionen söker sig till nya låglöneländer vartefter varje land får högre krav på arbetsmiljö, löner och arbetarnas rättigheter. Det gör att CSR-arbetet blir en ständigt pågående process. Samtidigt är det viktigt att slutanvändaren informeras och utbildas på ett pedagogiskt sätt, så att de frågar efter och söker sig till de rätta produkterna med de rätta egenskaperna sett ur ett CSR- och hållbarhetsperspektiv.

Allt renare bomull
År 2012 gick Sandryds med i Kemikaliegruppen inom Swerea IVF, som är ett forskningsinstitut som vänder sig till tillverkningsindustrin, inklusive textilindustrin. Kemikaliegruppen finns till för att sprida färsk och viktig information om kemi- och miljörelaterade frågor till medlemsföretagen.
Syftet med gruppen är att vara ett stöd och ta fram verktyg, för att göra information om lagkrav och andra aktiviteter på kemikalieområdet lätt och tillgänglig.

Redan 2009 började Sandryds att lansera plagg i GOTS- och Fairtrade-certifierad, ekologisk bomull. GOTS står för Global Organic Textile Standard och Fairtrade är idag vår kanske mest uppmärksammade och välkända miljöcertifiering, inte minst bland yngre människor.

BCI eller Better Cotton Initiative vill göra den globala bomullsproduktionen bättre för de människor, som producerar den, bättre för miljön, där den växer och bättre för hela branschens framtid. Målet är 20% av bomullsvolymen år 2020 ska klara BCI-kraven för ekologisk bomull.

– Sista tiden har efterfrågan på certifierade plagg ökat markant och det tycker vi är jättebra, påpekar Erica Persson.
– Det visar på att det vi jobbat med sedan länge är rätt väg. Vi försöker också jobba över hela kedjan och inte bara på specifika plagg.

– Fördel med en liten organisation, är att vi är närvarande på fabrik, som både CSR- och inköpsansvarig och kan på så sätt påverka i alla led, säger Jonas Cedås.
– Vi har eget kontor i Dhaka, som dagligen hjälper fabrikerna med uppföljnings- och förbättringsarbeten. Samtidigt är det viktigt att slutanvändaren informeras och utbildas på ett pedagogiskt sätt, så att de frågar efter och söker sig till de rätta produkterna med de rätta egenskaperna sett ur ett CSR- och hållbarhetsperspektiv.

Sandryds följer REACH, en kemikalielagstiftning inom EU, som har till uppgift att utvärdera och begränsa användningen av farliga kemiska ämnen. Man följer också Öko-Tex-rekommendationerna. Öko-Tex är en internationell sammanslutning av oberoende institut, som provar och certifierar textilprodukter.

Bra med viskos av bambu
En fråga som regeringen nyligen aktualiserat, är frågan om det textila avfallet. Hur rent är det och vad innehåller det? Hur kan man hantera det textila avfallet på ett mer miljösmart sätt; något som det finns anledningen att återkomma till.

BCI eller Better Cotton Initiative vill göra den globala bomullsproduktionen bättre för de människor som producerar den, bättre för miljön där den växer och bättre för hela branschens framtid. Målet är att 20% av bomullsvolymen år 2020 ska klara BCI-kraven för ekologisk bomull.

– Vi har börjat arbeta med plagg i bambu, vilket är ett tacksamt material eftersom det växer ca 1 meter per dag, berättar Erica Persson.
– Visst förekommer kemikalier här, men det handlar om rätta kemikalier och om slutna processer.

– Bambu viskosen har flera positiva egenskaper, bl a fuktavsläpp och det ger ett skönt plagg med en välbehaglig, skön känsla.
– Dessutom är spårbarheten viktig; vi kan genom DNA-analys i princip peka ut på vilket fält som bambun odlats på.

Dubblering på fem år
Sandryds Group omsätter närmare 130 miljoner kronor varav Sandryds Handels AB ifjol passerade 100 miljoner kronor. För deras del handlar det om en dubblering av omsättningen på fem år.

– Som enskild månad har vi uppnått All-Time-High tre gånger på mindre än ett år; maj 2014, oktober 2014 och nu april 2015, säger Jonas Cedås.
– 2015 startade lite trögt, men det har ändrat på sig. Man ska komma ihåg att vi är en relativt liten aktör på en stor totalmarknad, vilket gör det lättare för oss att hitta nya kanaler och nya marknader.

– Dessutom gasade vi på, när andra bromsade in. Vi satsade på välfyllda lager av volymprodukter, stark marknadsföring och har under de fem senaste åren i princip ändrat hela vår kollektion, påpekar Roberto Anselmo.

– Vi har gått från mainstream till färg, form och mode; nu har vi kläder som folk vill ha både på arbetet och på fritiden.
– Dessutom står vår webbshop numera för 50-60% av alla order och vi har kommit betydligt närmare våra kunder.

Fler order med mindre ordervärde kräver större effektivitet, för att man ska behålla lönsamheten. På sätt och vis har återförsäljarnas lager flyttat till Sandryds, som numera kan leverera för återförsäljaren direkt till dennes slutkund. Systemet komprimeras och kostnaderna minimeras.

Många nyheter
I showroomet, som vi sitter i, finns plagg från hela South West-sortimentet. Allt från prisbelönta jackor till snygga pikéer.

– Våra basprodukter håller sina volymer, medan det är nyheterna som skapar vår omsättningsökning, menar Roberto Anselmo.
– Vi har lyckats skapa förväntningar hos kunderna, som gör vårt sortiment populärt och eftertraktat.

Sandryds ställde inte ut på Promotionmässan i Kista nu i augusti och man är tveksam till om man kommer att ställa ut på januari-mässan.

– Vi har haft mässans största monter genom åren, men tycker inte att kostnaden motsvarar utfallet, säger Jonas Cedås.
– Kundernas tid är värdefull och allt går snabbare och effektivare numera. När vi presenterar en nyhet, känner kunden redan till den genom Internet , vår webbshop och vår närvaro på sociala medier.

– Mässorna fyller inte samma behov idag, som för bara några år sedan. Man borde ta time-out under ett par år och se om det går att skapa ett nytt sug.

Nytt kontor, nytt lager
I slutet av maj påbörjades pålningen för de lokaler som ska bli det gemensamma kontoret för Sandryds Group. Det blir en fastighet med bästa skyltläget längd E6:an i Kungsbacka. Kontoret på 1 100 kvm, som ska rymma 30-talet medarbetare och vara inflyttningsklart den 1 april 2016.

Samtidigt vid Kallebäcksmotet utefter E6:an, bara ett stenkast från Liseberg, får de bägge företagen också ett gemensamt lager, även det med bästa skyltläge, på omkring 7 000 kvm och där 10-talet medarbetare kommer att befinna sig.

Den här flytten gör att många funktioner hos företagen rationaliseras genom att man uppnår viktiga synergieffekter. Det gäller bl a inköp; SMILA-sortimentet fördelar sig 50/50 vad gäller produktion i Europa kontra Asien, medan motsvarande siffror för Sandryds är 2/98.

– I en framtid kommer vi att erbjuda förädling av våra produkter i form av både tryck och bordyr, säger Jonas Cedås.
– Vi kommer inom kort att lansera en helt ny webbshop, som gör att hela kedjan kommer att integreras på ett totalt nytt sätt.

Ambitioner för framtiden
Erica Persson, som alltså är företagets CSR- och inköpsansvariga, ser fram emot ett fortsatt långsiktigt arbete med det man redan har igång.

– Vi ska vara lyhörd för alla nya förändringar i branschen och nya hållbara lösningar, konstaterar Erica Persson.
– Vi ska jobba aktivt i vår produktframställning för fler kreativa och hållbara långsiktiga lösningar; hållbar odling av bomull, återvinning av fiber och textilier är intressanta vägar.

– Vi analyserar alla delar i bolaget som har någon form av miljöpåverkan och lägga upp en strategi och en plan för hur vi ska hantera det.

Synas i social medier
Är det något som Sandryds inte kan beskyllas för, så är det att ligga på latsidan när det gäller sociala medier. Här förekommer man flitigt på FB; Facebook, Instagram, Linkedin och YouTube. Sedan slutet av 2014 är det Monica Johansson, som ansvarar för det.

– Under våren har vi haft fokus på Facebook, men man måste agera allt mer smartare, för att nå ut och fram med sitt budskap, säger Monica Johansson.
– Vi vill nå ut med våra produkter och använder alla tillfällen till att förmedla ett budskap till våra kunder och våra följare; exempelvis produktlanseringar, tävlingar, kampanjer etc.

– Det handlar mycket om att väva ihop alla våra kanaler, vilket också påverkar den nya webbshopen, katalogerna mm.

Vardag igen
Så här dags börjar man fundera på vad som poängterades inledningsvis; att CSR och hållbarhet ärr den vanliga vardagen här på Sandryds.

– Jo, så är det och det förvånar att inte fler profil- och promotionföretag också gör det till sin vardag, säger Jonas Cedås.
– Det känns som om det bara är New Wave och vi som är ute och talar om det och det är jättebra att New Wave, som börsnoterad kollega, skapar uppmärksamhet kring det här; det går alltid att göra vardagen en lite bättre för varje dag, avslutar Jonas Cedås.

Eller som den amerikanska skådespelaren och teatermannen Jerry Adler sa; Om alla på jordklotet höll andan i en timme, så skulle växthuseffekten inte vara något problem längre.

IMG_0893.-cop