Det hållbara valet måste vara det lönsamma valet

Publicerad
2015-09-25
Skribent
Redaktionen

I början av sommaren arrangerades årets Almedalsvecka på Gotland. Jag och mina kollegor från New Wave Group fanns på plats, för att diskutera CSR (Corporate Social Responsibility) och vårt nya klädmärke Cottover; där vi verkligen har flyttat fram positionerna kring socialt och miljömässigt ansvar.

Cottover utmanar inte bara våra konkurrenter, utan också oss själva. Hur kan vi se till att alla koncernens produkter utvecklas i samma positiva riktning? En förutsättning är naturligtvis försäljning. Cottover är inte vår första lansering av miljömärkta kläder. Vi har under årens lopp genomfört flera satsningar med fokus på miljö och hållbarhet, men då tvingats konstatera att marknaden inte varit redo. Det finns säkert flera förklaringar till dåtidens miljöfloppar, men en vanlig förklaring brukar vara att kläderna fick ett för högt pris.

Pris är nästan alltid en relativ frågeställning, särskilt i vår bransch. För ingen kan väl påstå att 60 kr för en T-shirt är särskilt högt? Särskilt inte med kunskap om kvalitet och hur mycket arbete och resurser, som ligger bakom tillverkningen av ett klädesplagg – från odling av bomull till transport av en färdig vara.

Men relativt de låga priser, som regerar på profilmarknaden, kan även ett lågt pris bli för högt. Det finns en uppenbar problematik i det. Företag, som satsar på CSR, får en konkurrensnackdel i form av högre priser, samtidigt som oansvariga företag kan flyga under radarn och låta någon annan betala priset.
För någon betalar alltid priset. Alltför ofta är det textilarbetarna, utvecklingsländerna eller vår framtida generation.

Om marknaden ska kunna bidra till hållbar utveckling, så måste det hållbara valet vara det lönsamma valet. Det är först när kunden flyttar handen i hyllan och väljer vår produkt, som vi gör verklig skillnad.

Ingen produkt är hållbar om den inte säljer. Detta har också våra politiker uppmärksammat. Under Almedalsveckan diskuterades flera förslag kring hur vi kan stärka marknaden för hållbara produkter. Bland annat genom att internalisera miljökostnader i produktens pris. Det innebär, att priset på en vara ska reflektera dess avtryck på miljön, så att produkter, som inte tagit hänsyn till människa och miljö, också får ett högre pris. Ett konkret exempel är den utredning om kemikalieskatt, som är tänkt att fördyra produkter, som innehåller vissa farliga ämnen.
Därmed uppmuntras företag att leta efter miljövänligare kemikalier, även om dessa bidrar till en dyrare tillverkningskostnad.

Ett annat exempel är det regelverk, som ska stärka möjligheterna att ställa hållbarhetskrav inom offentlig upphandling. För tack och lov så finns det kunder som aktivt vill rösta med sin plånbok på de företag, som försöker göra skillnad. Inköpare som ställer hållbarhetskrav på sina leverantörer och på sina inköp.
Det är en kundgrupp som växer sig allt starkare. Därför är jag också övertygad om att Cottover kommer bli det lönsamma valet både för oss, för våra kunder och för vår planet.

Världen står inför många utmaningar som ingen kan lösa ensam. Vi behöver stoppa klimathot och miljöproblem, hushålla med jordens resurser och samtidigt ge alla människor chans till ett liv utan fattigdom. Det är ingen lätt uppgift. Vi vill vara med på resan och vi hoppas att fler ser nödvändigheten att gå samma väg. Företag, som väljer att gå före, behöver också företag som följer efter. Tillsammans kan vi göra hållbarhet till en riktigt bra affär.

IMG_1808

Rebecka Svensson
CSR-ansvarig
New Way Group