Förtroende för bläck

Publicerad
2015-05-19
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Övrigt

Färgserierna SB300 och SB53 i Mimakis sortiment har nu godkänts enligt OekoTex-kriterier; Standard 100, klass II, för bl a direkt hudkontakt. Kriterierna utgör en vetenskapligt grundad standard, som aktörer inom textil- och beklädnadsindustrin kan förlita sig på.
Certifieringen visar också, att bläcken uppfyller kraven i bilaga XVII till Reach samt det amerikanska kravet avseende totala innehållet av bly i barnartiklar.

SM315 Förtroende för bläck OEKO_100_MIMAKI_ENGLISH-300x198