Nu är Marabu ISO-certifierade

Publicerad
2014-12-30
Skribent
Eric Windahl
Ämnen
Print & mer

Marabus ISO-certifiering 14001 och 9001, bekräftar att de nu tar miljövård, säkerhet och kvalitet på största allvar, och att de har ett effektivt ledningssystem för styrning inom kvalitet och miljö. Marabu arbetar ständigt med förbättringar och ledningssystemet hjälper till att skapa struktur och ordning i företagets sätt att arbeta och styra verksamheten.

ISO 14001
ISO 14001 är en internationell standard, för miljöledning som hjälper organisationer att hantera och minska sin miljöpåverkan. Standarden baseras på att man har en motiverande och väsentlig miljöpolicy samt att man uppfyller de lagkrav som finns. Man ska ständigt jobba med förbättringar och efter att ha en så liten miljöpåverkan som möjligt.

IOS 9001
IOS 9001 är också en internationell standard, som bygger på att man har ett ledningssystem inom kvalitet. Inom kvalitet arbetar man med olika krav som exempelvis kundfokus, ledarskap, medarbetarnas engagemang och leverantörsbedömningar. Även inom kvalitet arbetar man med en ständig förbättring.

Marabu ISO