Mobil fabrik för nanocellulosa

Publicerad
2014-10-17
Skribent
Eric Windahl
Ämnen
Övrigt

Innventia och BillerudKorsnäs har ingått ett samarbete med syfte att bygga en flyttbar demonstrationsfabrik för nanocellulosa och testa materialet i fullskalig papperstillverkning. Projektet finansieras av Vinnova, Innventia och BillerudKorsnäs.

Nanocellulosa kan användas som tillsats vid papperstillverkning, för att göra lättare och starkare papper och kartong, men kan även användas i en rad andra tillämpningar inom livsmedels-, läkemedels-, och byggindustrin etc.
Det innebär att papper ges helt nya egenskaper och skulle kunna ersätta exempelvis plast inom många områden. Fler produkter än idag skulle därmed kunna tillverkas från förnyelsebar och bionedbrytbar råvara.

Innventia är ett forskningsinstitut, som på vetenskaplig bas, hjälper företag att effektivt och uthålligt kunna producera värdefulla produkter av skogs-, eller andra biobaserade, råvaror.

Nanocellulose