I sommar ökade medierna

Publicerad
2014-10-29
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Övrigt

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, fortsatte under sommarmånaderna juni och juli att öka totalt sett. Efter årets sju första månader har de totala investeringarna ökat med drygt 2% jämfört med samma period
föregående år. Även sommarmånaderna juni och juli ökade mer än föregående år.
Totalt förmedlades under juni och juli 1,5 miljarder kronor.

Printmedia fortsätter att leda nedgången, men även den största mediekategorin, TV, uppvisar en försiktig tillbakagång efter årets första sju månader.