Värdet av immateriella tillgångar

Publicerad
2013-11-12
Skribent
Eric Windahl

Unik kunskap, kundregister, varumärken och informationsmaterial är exempel på immateriella tillgångar som företag kan vinna mycket på att skydda. Slarv kan leda till att man går miste om stora summor pengar.
Det är framförallt små- och medelstora företagare som lätt glömmer bort eller åsidosätter detta framför jakten på nya kunder, fakturering och utbetalning av löner.
Värdet av de immateriella tillgångarna är däremot ofta mångdubbelt större än värdet hos de materiella.

Patent- och registreringsverket (PRV) tagit fram en webbsida där företagare kan testa om det har säkrat dessa värden. Testet hjälper till att upptäcka de immateriella tillgångarna i företaget och man får även hjälp med hur man kan använda och skydda dessa.

http://www.prv.se/sv/Foretagare/Hitta-tillgangar/?wizardstep=Testa-ditt-foretag