Tröjan som mäter andning och hjärtslag

Publicerad
2013-11-18
Skribent
Eric Windahl

Tack vare en ny fiber kommer det i framtiden att vara möjligt att producera kläder som kan mäta både hjärtat och andningen. Smart Textiles-doktoranden Anja Lund vid Högskolan i Borås har i samarbete med forskningsinstitutet Swerea IVF lyckats framställa en fiber som skapar elektricitet när den utsätts för rörelse.

Egenskapen som fibern har kallas för piezoelektricitet och innebär enkelt uttryckt att mekaniskt arbete omvandlas till elektricitet. Egenskapen finns i olika material som kvarts och keramiska material, men Anja Lund var nyfiken på om det gick att applicera på textila fibrer när hon startade sin forskning för några år sedan.

Men att utnyttja de piezoelektriska egenskaperna i en fiber visade sig inte vara helt enkelt. Piezoelektriska polymerer används framförallt i filmform och får då en elektriskt ledande beläggning på båda sidor, som utgör två elektroder. Att få till två åtskilda elektroder på en fiber är svårare.

– Vi fick helt enkelt spinna egna fibrer och lägga in en konduktiv kärna för att lösa problemet, berättar Anja Lund.

Genom att fibrerna är elektriskt ledande och piezoelektriska ser hon framtida användningsområden inom t ex sjukvården.

– Det finns apparater som kan kopplas till plagg för att mäta t ex hjärtaktivitet, men de här fibrerna möjliggör att plagget får dessa egenskaper redan vid tillverkningen.

Nu hoppas Anja Lund och forskargruppen Fiberutveckling på Swerea IVF att företag ska höra av sig med idéer och förslag på i vilka produkter fibern kan användas i framtiden.

SM513 anja lundh tröjan mäter hjärtat