Turister värda guld

Publicerad
2013-10-01
Skribent
Eric Windahl

Svensk Handel har kommit med sin turismrapport och den visar att turisterna förra året handlade för 77 miljarder kronor i svenska butiker. Av deras reskassa hamnade 28% i handeln. Det svenska turistandet ökar och därmed växer också shoppingturismens betydelse för handeln. Shoppingturismen utgjorde 12% av detaljhandelns omsättning under förra året, visar rapporten.

Under 2012 ökade turismens totala omsättning i Sverige med nära 5% till 275 miljarder kronor. Exportvärdet (utländska besökares konsumtion i Sverige) ökade med 7,5% under 2012, och landade på 106,5 miljarder kronor. Det är mer än det sammanlagda exportvärdet för järn, stål och svenska personbilar tillsammans.
Utländska turister gav staten ett tillskott på 14,5 miljarder kronor i momsintäkter, vilket var en ökning med 3,6% jämfört med 2011.