Svensk tillväxt stod pall

Publicerad
2013-10-01
Skribent
Eric Windahl

Under början av 2013 stod sig den svenska tillväxten fortsatt stark i en svag europeisk omgivning, samtidigt som BNP sjönk i flera av euroområdets ledande ekonomier, däribland Frankrike och Italien. Det var framför allt hushållskonsumtion och lagerinvesteringar som höll uppe den svenska BNP-tillväxten. Det visar en analys av statistiken som presenteras i Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv nummer 2/2013.