Små förändringar på arbetsmarknaden

Publicerad
2013-10-01
Skribent
Eric Windahl

I juni 2013 var 4 815 000 sysselsatta i åldern 15-74 år. Antalet arbetslösa uppgick till 484 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 9,1%. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 146,4 miljoner per vecka. Säsongrensad data visar på en fortsatt ökande trend för såväl antalet personer i arbetskraften som antalet sysselsatta och då särskilt bland kvinnorna.