En droppe är nog …

Publicerad
2013-10-14
Skribent
Eric Windahl

Nu har Durst presenterat den innovativa utvecklingen av Durst Variodrop printhuvud-tekniken. Variodroptekniken kommer att finnas i samtliga Durst P10-modeller, vilket ytterligare förstärker P10-seriens marknadsledande prestanda och tryckkvalitet, säger företaget i ett pressmeddelande.

Fördelarna med Variodroptekniken är att den ger en förfinad gråskaleteknik med förbättrad produktivitet och bildkvalitet. Med Variodrop undanröjs några av de fel som kan uppstå med gråskaleutskrifter. Gråskaletekniken är särskilt beroende av hög precision avseende droppstyrning och placering. Denna precision styrs av likformigheten och hastigheten hos varje enskild droppe. Minsta lilla variation utöver det vanliga hos printhuvudenas normala arbetsvillkor kan leda till en obalans mellan olika gråskaledroppars nivåer och hastigheter vilket omgående leder till felaktig dropplacering

– Variodroptekniken medför en betydande ökning av produktiviteten med upp till 25% för alla skrivare i Rho P10-serien, säger Michael Lackner, marknadschef för Durst.
– Med t ex Variodrop i en Rho P10 250 får man en produktivitet på upp till 240 kvm/timme med 15 picoliters droppstorlek. Dessutom förbättras kvaliteten för både 15 picoliters och 10 picoliters utskrifter med bättre färgomfång och ännu mjukare solida färger.

Variodrop är ett justerbart binärt läge som använder multipulser för droppstorleks modulering och påverkas inte av möjliga variationer i dropphastighet i samband med gråskaleutskrifter. Tekniken kombinerar två spänningspulser på ett sådant sätt att den andra pulsen pumpar exakta dosmängder av bläck in i droppen, innan den lossnar från nozzle-plattan utan att bilda några satelliter. Denna nya printtekniken är en stor förbättring och Variodroptekniken överträffar gråskaleapplikationer nästan varje gång.

Durst Rho P10 skrivare erbjuder en tryckkvalitet av 1000 dpi och är den första industriella nivån av UV bläckstråleskrivare som presenterar en droppstorlek på bara 10 picoliter. Tack vare Durst senaste Quadro Array skrivhuvudteknik i samband med P10-serien bibehålls den mycket höga kvaliteten på högsta produktivitetsnivån och Variodrop förbättrar slutresultatet ytterligare.

SM513 Rho P10 250-4C-Presse (3)