Antalet sysselsatta ökar

Publicerad
2013-10-18
Skribent
Eric Windahl

I augusti 2013 var 4 766 000 sysselsatta i åldern 15-74 år vilket är en ökning med 48 000 jämfört med samma månad föregående år. Antalet arbetslösa uppgick till 377 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,3%.
Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 122,3 miljoner per vecka. Säsongrensade data visar på en fortsatt positiv trend för antalet sysselsatta och en minskning av antalet arbetslösa.