Reklam för stolpar

Publicerad
2013-09-04
Skribent
Eric Windahl

Rollersigns är ett nytt skyltkoncept som nu har skapat distributionsnät i Sverige. Det är en produkt där man utnyttjar vanliga avspärrningsstolpar till reklamplatser.
Systemet utgörs av en kassett med en förmonterad vepa inuti som sätts på köstolpar eller personbarriärer och omvandlar ytan mellan dessa till en mediaplats med ett utmärkt blickfång.

Kassetten är 1,5 meter och ger en exponering som motsvarar en 65 tums skärm (1455×850 mm per bildyta). Med produkten medföljer även en adapter som gör den kompatibel med existerande stolpar. Byte av banner ska kunna göras på plats av slutkund utan verktyg; klar att sätta fast på kassetten på en minut.

Rollersigns kan användas med enkel- eller dubbelsidig utskrift. Finns det säkerhetsskäl går det även att använda väv som har viss transparens. Motivet kan skrivas ut på flera sammanhängande banners för högsta uppmärksamhet på längre håll. Skyltsystemet Rollersigns säljs av Dekalkoncept i Stockholm.
SM513 Rollersigns TACOBAR_2 (3)