Kanske lite ljusare

Publicerad
2013-09-10
Skribent
Eric Windahl

Det är många år sedan Grafiska Företagens Förbund hade så många deltagare på sitt årsmöte. Över 100 personer deltog i diskussionen om branschens framtid, en framtid som nu för många ser ganska ljus ut, efter att sammanslagningar och effektiviseringar fått ordning på ekonomin i de många företagen.
Först ut var Richard Wahlund. Under många år var han rektor på Grafiska Institutet. Numera är han professor på Handelshögskolan. Han talade om hur världen ser ut ur marknadsförarens perspektiv.

– Marknadschefer tycker att arbetet med målgrupperna och budskapet är det viktigaste. Sedan kommer räckvidd och budgetar. Vilket medium som används, är inte något som marknadscheferna bryr sig så mycket om. Och miljöfrågorna står långt ner på listan, säger han i ett uttalande i AGI/Grafiskt Forum.

På två decennier har tidningsannonseringen halverats. Det är framför allt de senaste fem åren som det befunnit sig i fritt fall. Samtidigt har internetbaserad marknadsföring vuxit nästan lika mycket.

– Sättet att öka intäkten är genom bättre differentiering och ökad kvalitet/effekt. Detta måste tas fram och erbjudas av det grafiska företaget, menade Richard Wahlund.

Andra talare under dagen var Lotta Kronstam på Lime Travel och Pär Dahlstedt på Intellecta.

SM513 Kanske lite ljusare ... tomas_utsi-midnight_sun-1585