Vad händer i handeln?

Publicerad
2013-08-23
Skribent
Eric Windahl
Ämnen
Övrigt

Det är viktigt att veta hur och vad kunderna egentligen tänker, för det är något som håller på att hända i handeln. Förändringar som kommer att påverka konsumtionen och handeln framöver.
Designprofessorn Hensjerg Maier-Aichen talar i bl a Dagens Handel om att världen står inför ett paradigmskifte där massproduktionens och masskonsumtionens era snart är över. Istället kommer konsumenterna efterfråga produkter som är hållbara, kvalitativa och unika.

Omvärldsbevakaren Emma Hernell spånar i samma tidning om konsumenternas minskade köplust enbart handlar om svängningen i konjunkturen eller om det också beror på ett skifte i beteende och värderingar. Prylar och kapitalvaror ger inte längre samma status och försäljningen av second hand börjar på allvar påverka försäljningen i detaljhandeln.

Lustfylld upplevelse
Det handlar också om hur vi handlar. Den brittiska dagligvarukedjan Tesco, som ligger långt framme när det gäller e-handel, går ännu ett steg och vill göra handeln via nätet mer lustfylld och upplevelserik. Därför utvecklar man nu virtuella butiker som ska ge kunderna samma shoppingupplevelse hemma som i de fysiska butikerna.

I centrum finns självklart konsumenten. Det är slutkunden som alla jobbar emot, och det är slutkundens tankar som alla vill åt. Man måste veta hur och vad kunderna och varumärkets ambassadörer tänker för att kunna nå fram i bruset. Den moderna kunden låter sig inte längre styras av de beslut som fattas i handelsföretagens ledningsgrupper om sortiment, öppettider och produktdesign.
Det är i själva verket konsumenten som redan styr utvecklingen och handeln som tvingas anpassa sig till den. …