Sverige står starkt

Publicerad
2013-08-21
Skribent
Eric Windahl
Ämnen
Övrigt

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 1,7% första kvartalet 2013 jämfört med motsvarande kvartal 2012, vilket är betydligt över europasnittet. Hushållens konsumtion samt lagerinvesteringar gav det största positiva bidraget till utvecklingen.

sverige står starkt