REPA fusioneras med FTI

Publicerad
2013-08-12
Skribent
Eric Windahl
Ämnen
Övrigt

Den 1 april fusionerades REPA med Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) och Reparegistret AB upphör. Reparegistret AB har hittills varit ett helägt dotterbolag till FTI. Genom fusionen upphör dotterbolaget och de producentföretag som är anslutna till REPA blir då istället anslutna och kunder till FTI.

– Förändringen kräver ingen åtgärd från de anslutna kundföretagens sida. Däremot kommer de i sina kontakter med oss att välkomnas av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen istället.
– Det blir också FTI som kommer att stå som part och avsändare på avtal, anslutningsbevis, nyhetsbrev och annat, säger Ulla Krohn, marknadschef för FTI.

Med förändringen vill man också göra det tydligare för kunderna att det är en tjänst man köper och att priset, förpackningsavgiften, inte är en skatt eller offentlig avgift.

– Tjänsten innebär att våra kunder uppfyller sitt lagstadgade producentansvar, att tillhandahålla sina kunder ett rikstäckande insamlingssystem för förpackningar.

Förändringen markerar också att REPA-verksamheten som förr haft något av en myndighetsprägel idag är en affärsmässig servicefunktion. Ett mål är också att de anslutna företagen lätt ska kunna dra nytta av goodwillvärdet i att vara med och finansiera ett insamlingssystem som deras kunder har mycket nytta av.

Ulla+Krohn (1)