Ingen ljus prognos för skog och papper

Publicerad
2013-08-07
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Övrigt

År 2013 präglas av överkapacitetet och kostnadsbesparingar om man får tro företagsledare inom skogs- och pappersbranschen. Det visas i den undersökning om nuläget och framtiden inom skogs- och pappersbranschen, som genomförts av PWC, PricewaterhouseCoopers.

Rapporten baseras på intervjuer med 49 verkställande direktörer inom skogs- och pappersbranschen i 23 länder. Sju av cheferna representerar svenska företag. Av undersökningen framgår att 92% av branschens VD:ar säger att deras företag har genomfört ett besparingsinitiativ under det senaste året. Nästan lika många, 89%, planerar att minska kostnaderna under de kommande 12 månaderna. Under 2013 planerar var femte VD för att minska antalet anställda.

Samtidigt som företagsledarna är mindre optimistiska än sina kollegor i andra branscher, när det gäller 2013, så är de faktiskt mer optimistiska i en längre tidshorisont. 53% är till och med mycket säkra på tillväxt i ett längre tidsperspektiv på tre år. Rapporten visar även att tre av fyra VD:ar inom branschen anser att energi- och råvarukostnader kan utgöra ett hot mot tillväxten.