DR slår digitala medier

Publicerad
2013-06-13
Skribent
Josefin Nässlander
Ämnen
Övrigt

När svenska konsumenter bedömer reklam, vinner oadresserad direktreklam över TV-reklam, banners och tidningsannonser. Oadresserade utskick är den reklamkanal som skapar mest intresse, som flest tar del av – och som flest utnyttjar erbjudanden från. Allt enligt Icebreaks undersökning om konsumenters reklamval som presenterades i sin helhet på Mediedagarna i Göteborg den 7 mars.

– Positionen har till och med stärkts under det senaste året. Den oadresserade direktreklamen behåller platsen som den mest intressanta och effektiva reklamen, säger Karin Sorte, marknadschef på Svensk Direktreklam.

Totalt är intresset för reklam lika stort idag som för sju år sedan, med skillnaden att antalet kanaler har ökat. Undersökningen visar också att även de som uppger att de är reklammot-
ståndare konsumerar reklam.