Bättre än väntat

Publicerad
2013-06-17
Skribent
Josefin Nässlander

Profil- och promotionkoncernen New Wave Group redovisade ett resultat före skatt på 0,1 miljoner kronor (-11,4) för det första kvartalet 2013. Snittförväntningarna låg på ett resultat före skatt om -6,4 miljoner kronor, enligt SIX Estimates enkät där fem analytiker deltagit.

Rörelseresultatet uppgick till 16 miljoner kronor (2,6). Förväntningarna var 8,4 miljoner kronor. Nettoresultatet blev 0,1 miljoner (-8,2) och det hade väntats uppgå till -4,8 miljoner kronor.

Omsättningen uppgick till 877 miljoner kronor (975), men väntades uppgå till 929 miljoner kronor. Bruttomarginalen blev 47,9% (45,5). Förväntad bruttomarginal var 44,7%.
Företagets varulager uppgick till 1 594 miljoner kronor den 31 mars (1 993) och den 31 december uppgick lagret till 1 645 miljoner kronor. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 61 miljoner kronor (45) för det första kvartalet.
Nettoskulden uppgick till 1 408 miljoner kronor (1 727) och skuldsättningsgraden till 73,4% (83,8).

– Marknaden under första kvartalet var om möjligt ännu tuffare än jag trott, trots att jag var ganska realistisk om att inte tro på någon snabb vändning i min senaste VD-kommentar, säger grundaren, huvudägaren, VD och koncernchef Torsten Jansson.
– Kvartalet är dessutom svårt att bedöma på grund av en relativt stor kalendereffekt och en extrem sen vår. Försäljningen minskade med 7% vilket jag å ena sidan tycker är riktigt dåligt, men samtidigt hoppas och tror jag att en stor del av detta är en kalendereffekt och en del vädereffekt.

– Tack vare god kostnadskontroll och relativt stark bruttovinst gör vi ändå ett full godkänt kvartal resultatmässigt. Förbättringen är relaterad till rörelsesegmentet Gåvor & Heminredning, där förra årets åtgärdspaket i Orrefors Kosta Boda ser ut att ge önskade effekter.

– Kassaflödet är fortsatt under god kontroll och väsentligt bättre än föregående år, vilket leder till lägre nettoskuld. Jag är mycket nöjd med vår balansräkning även om vi ska sträva efter att stärka den ytterligare.

– Vi räknar med en fortsatt tuff och besvärlig marknad under andra kvartalet och kanske under hela året. Vi har inte sett några tecken på någon vändning under årets första kvartal utan snarare i så fall en viss försämring. Vi arbetar dock enträget på med att prioritera resultatet och ytterligare förstärkning av vår balansräkning, och på dessa punkter ska vi klara att göra ett hyggligt år; om bara inte marknaden försämras ytterligare.

– Självklart hoppas jag att marknaden vänder uppåt – men det är inget vi ännu vågar räkna med, avslutar Torsten Jansson.