3 av 4 vill inte ha revisor

Publicerad
2013-06-18
Skribent
Josefin Nässlander
Ämnen
Övrigt

Det har nu gått snart ett och ett halvt år sedan kravet på revisor för mindre aktiebolag slopades och nu börjar effekten synas i statistiken. Enligt siffror från UC framgår att snart hälften av de bolag som kan välja bort revisor har gjort det. Bland nystartade aktiebolag är det dessutom hela tre av fyra som väljer att inte använda sig av revisor. Det får effekter i form av högre kreditrisk och leder till sämre kvalitet på boksluten.

UC skriver att de ser en trend i statistiken och att det finns ett samband mellan högre kreditrisk och valet att inte använda sig av revisor eller auktoriserad redovisningskonsult. De poängterar dock att statistiken kan komma att förändras framöver, och menar samtidigt att konsekvens-
erna av att avstå revisor, i form av långsiktig kreditvärdighet och överlevnadsförmåga, troligtvis inte visat sig helt ännu.

Sedan 1 november 2010 kan mindre aktiebolag välja om de ska ha en revisor eller inte. Gränsvärdena innebär att cirka 7 av 10 aktiebolag kan välja om de vill ha revisor eller inte.