Be Your Brand – New Wave Profile tar grepp om kunden

Publicerad
2013-03-15
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Reportage

Det syns i stora annonser i Dagens Industri och i en fräck reklamfilm på TV4. Tusentals marknadschefer och andra beslutsfattare kommer att få det i riktade direktutskick. Än fler lokala företag kommer att få ett presentationsbrev och ett telefonsamtal. Det är det nya konceptet New Wave Profile, som visas upp och budskapet är; Be Your Brand.

Be your brand

I mitten på januari samlades mer än 250 profilsäljare och promotionexperter från New Wave Profile Professionals till Boot Camp på Kosta Boda Art Hotel. Enligt inbjudan var det mer av en kommendering och inryckning till tre dagar med grundläggande träning, genomgång av taktiska och strategiska planer samt inövning med ny materiel och dess handhavande för den operation som ska genomföras under våren 2013 och framåt. Det handlar om operation New Wave Profile – en omprofilering, ompositionering och marknadsoffensiv.

Nya profilen är New Wave Profile
Det är 60-talet företag med en sammanlagd omsättning på drygt 1 miljard kronor, som nu axlar den gemensamma profilen och skapar ett mer samordnat upplägg i sin kundbearbetning och en koordinerad plattform för sin affärsmodell. Det innebär att företagen behåller sina namn, men uppträder med en gemensam grafisk profil och under benämningen; New Wave Profile med devisen; Be Your Brand.

Mötet eller träningen, om man så vill, började med att Tomas Jansson, VD för New Wave Mode och med en central funktion för New Wave Profile, hälsade välkommen och gav sin syn på den ekonomiska utvecklingen i allmänhet och förutsättningarna för profil- och promotionbranschen i synnerhet.

 Be your brand
Tomas Jansson, VD New Wave Mode.

Före, Under och Efter
Fredrik Zander och Camilla Fjordland tog sedan över scenen. Nu var det dags att bekänna färg och färgen var kopplad till tre olika faser i affärsmodellen; Före, Under och Efter mötet; eller orange, grönt och turkos. Just detta är en av grundstenarna i den nya affärsmodellen som företagen framöver ska arbeta med; Före, Under och Efter mötet med kunden.

I den största sal som Kosta Boda Art Hotel hade, sågs nu ett hav av entusiastiska medarbetare med orange T-shirts och blåsvarta hoodjackor; självklart med texten; Be Your Brand elegant applicerade på ryggen.

Den bärande kommunikativa idén är att människor ska vara varumärkesbärare i sin professio –
nella roll, men många är idag helt varumärkesneutrala i sina möten; de situationer som kanske är mest avgörande och affärskritiska.

– Vår utgångspunkt är att den som är tydligt profilerad blir varumärkeskalibrerad, dvs varumär-
ket känns på insidan och syns tydligt på utsidan, vilket gör att man undermedvetet agerar mer professionellt i en omfattning som kan bli avgörande för mötets utfall, säger Fredrik Zander, marknadschef på New Wave Mode.

Idag har 39 medlemsföretag, inkl filialer, valt att ta upp New Wave Profiles nya grafiska profil och ytterligare 19 har valt att samarbeta som Partners, med en lägre grad av uniformitet och bibehållen logo.
Fredrik Zander, som är en av personerna bakom marknadskonceptet New Wave Profile, menar att detta är det avgörande steget som gör att medlemsföretagen fullt ut kan marknadsföra sig under gemensam impact.

– Det är mer slagkraft i 200 enhetligt profilerade bilar som säger Be Your Brand på Sveriges vägar än i 3-4 stycken som säger lite av varje. All den centrala marknadsföringen kopplas direkt tillbaka till medlemmarna och deras lokala marknadsföring blir sammantaget i hela riket en kraftfull långsiktig närvaro av vårt varumärke, säger Fredrik Zander.
– I kombination med vår förmåga att samverka både horisontellt, mellan medlemsföretagen, och vertikalt, mellan medlemmar och konceptleverantörer, får vi en otrolig fördel på marknaden.

Än viktigare blir det då att säljaren själv står för det; förstärker intrycket och upplevelsen av sitt besök genom att Be Your Brand. Därför är en del av modellen att förbereda mötet noga och även förbereda kunden; alltså Före mötet.

– Har man sagt Be Your Brand, så har man uppenbart lovat något, som man måste leva upp till. Det ställer krav på oss själva som vi måste uppfylla för att vinna kunden.

 Be your brand

Det mänskliga mötet
Presentationens andra del är Under Mötet och scenen hade nu skiftat färg till grönt. Gröna detaljer var sedan ett genomgående tema både på den profilkollektion som nu presenterades och det presentationsmaterial som tagits fram för användning på de egna kundmöten som ska komma till stånd under kommande år. Även reklamfilmen som producerats för TV4 gick tydligt i samma gröna nyans och i samma linje som allt annat material. Det märks att reklambyrån, Falck & Co, hållit en stram konsekvens i det material som tagits fram.

Dagen sista pass; Efter mötet går så i turkos och handlar om att hur profilerade produkter ska användas i relationsbygget efter att man etablerat en kontakt i mötet. En handlingsplan presen-
teras för tiden efter lanseringen och de möten som denna ska generera. Avslutningsvis presenteras en helt ny hemsida; newwaveprofile.com.

Ögonblicket …
Det finns ett ögonblick i det mänskliga mötet då en säljare blir sitt varumärke och då kunden inser det. Det är ett ögonblick då det blir självklart att stark profilering ger starkt självförtroende … både hos säljaren och hos kunden.

Det är det ögonblicket en säljare i New Wave Profile ska förbereda sig på före mötet, leverera det under mötet och visa det efter mötet. Det är ett affärsmässigt ögonblick som avgör om det blir business eller inte.

Varumärkeskalibrerad
Det finns ett antal sk Buzz Words som man kommer att försöka hålla levande inom New Wave Profile. Utöver Be Your Brand och Före, Under och Efter Mötet fanns också begrepp som Varumärkeskalibrerad; ett sätt att benämna den fokusering på sin roll som varumärke som kommer av att man bär det med sig och på sig.

Be your brand
Fredrik Zander, marknadschef New Wave Mode.

Full Service Concept
Om affärsmodellen för New Wave Profile ska sammanfattas på något sätt, så är det förmod-
ligen i begreppet; Full Service Concept. Det är ett koncept gentemot kund, som innebär att man arbetar med fem delkoncept;
• Analys
• Idé & Konkretisering
• Inköp & Produktion
• Logistik
• Efterservice

– Som Skandinaviens största kedja inom profilkläder och profilreklam och med ett brett utbud av tunga varumärken, har vi möjligheten att erbjuda våra kunder ett helhetskoncept i deras profilskapande marknadskommunikation, förklarar Fredrik Zander.

Boot Camp har handlat om att paketera den nya profilen på ett sätt som är bekvämt för de som ska ingå i den och samtidigt tydligt mot de som ska ta del av den; dvs kunderna ute i vardagen.

– Vi väljer själva mötet som utgångspunkten för vårt arbete. Det personliga mötet som ska leda till en vinnande situation för både oss och våra kunder, säger Fredrik Zander.
– Vi vill lyfta fram att profilering i mötet är en affärskritisk investering, inte en onödig kostnad som man tidigt prioriterar bort. Vi kopplar profilerat till det enda som företag sällan sparar in på i dåliga tider; säljkåren.
– Att skapa fler möten är oftast prioriterat av företagsledningen och då kan detta bli det med.

– Målet är att ett möte med någon från New Wave Profile ska vara som en slags performance, där effekten av profilering mer ska visas visuellt än förklaras med ord, understryker Fredrik Zander.

Vinna eller förlora – du väljer
Om evenemangets tredje dag var vigd åt minimässor och leverantörskontakter, så var den andra dagen fylld av intensiva grupparbeten.

Den spelplan som profil- och promotionföretagen ska arbeta på under det närmaste året kommer att handla mycket om kundvård; hur vi tar hand om våra befintliga kunder. Hur vi lär oss förstå dem och deras behov. Hur vi kan visa på lösningar som de behöver för att förbättra sina egna affärer och uppgradera sitt varumärke.

Just varumärket och varumärkesvården kommer att vara i fokus. Att profilen balanserar med företagets mål och ambitioner.
Att utveckla den produkt man erbjuder; dvs utveckla profilprodukter och -tjänster som fungerar som effektiva verktyg i kundernas händer. Att alltid vara snäppet bättre än de tuffaste konkurrenterna.

BeYourBrand

Svårt med säljande medarbetare
Callcenterföretagens ofta aggressiva telefonförsäljning och den kraftiga ökningen av mailspam har försvårat säljarbetet generellt. Man måste vara smart och smidig för att inte bli avvisad direkt.

Där kommer också den gemensamma profilen in. Du representerar inte bara Dig själv som individ, Du står för något större, mer omfattande; Be Your Brand. Med ett rikstäckande nät av professionella företag under en gemensam profil är man så mycket mer än en ensam liten säljare.

Lars Jönsson, finaschef på New Wave Group, berättade övergripande om New Wave Group som bolag och hur marknaden ser ut idag. Han betonade att koncernen är finansiellt stark och har ett eget kapital på ca 2 miljarder kr.

– Den framtida visionen är att bli ledande leverantör av profil- och presentreklam i Europa och USA. Detta ska ske med bra varumärken och bra produkter, men också genom att kunna erbjuda kunden ett helhetskoncept.

Vidare poängterade Lars Jönsson att nedläggningen av bruket i Orrefors inte innebär att varumärket avvecklas utan tvärtemot kommer det att ske en ökning av marknadsaktiviteterna med nya strategier, etablering på nya marknader och lansering av nya produkter.

Sanningens ögonblick
Till hösten kommer något av sanningens ögonblick. Då är vårens stora profillansering med annonsering, TV-reklam, DR-utskick mm över. Då återgår New Wave Profile till den mer grund-
läggande marknadsföringen med kataloger och kundbearbetning, men nu med förutsättningar till en gemensam profil med alla de synergieffekter det kan innebära.

Det är då vi får se om Boot Camp och vårens satsningar har lett till att de lokala företagen inom New Wave Profile tagit till sig konceptet, drar nytta av den nya profilen och möjligheter till sam-
verkan och samsyn.
Det är då ögonblicket, när man blir sitt eget varumärke, blir sanningens ögonblick.

Text; Lars Knapasjö
Foto; Therese Nilsson