Robert Karlsson till Visutech

Publicerad
2012-05-29
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Print & mer

I mars började Robert Karlsson på Visutech. Han kommer att arbeta som produktchefpå Visutech med ansvar för HP Inkjet Web Press. Robert har en lång och gedigen erfarenhet inom den grafiska branschen, bl a på Strålfors och Kodak. Under de senaste åren på Kodak har Robert haft ansvar för Norden och Baltikum när det gäller Kodaks Inkjetsystem.