Näthandlare bryter mot lagen

Publicerad
2012-05-24
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Övrigt

En granskning som Konsumentverket gjort, visar att 68% av näthandelsföretagen inte följer bestämmelserna i e-handelslagen. Konsumentverket har granskat totalt 713 webbsidor på den svenska marknaden. Det rör sig både om sajter som säljer varor, men även kostnadsfria webbsidor som till exempel sökmotorer som är reklamfinansierade.

Tydlig information
Syftet med granskningen har varit att undersöka hur företagen följer informationskraven i e-handelslagen. Enligt lagen ska det alltid finnas tydlig information, som gör det möjligt för konsumenten att komma i kontakt med företaget som driver sidan. Dit hör bolagets namn, adress och e-postadress, samt organisations-
nummer om bolaget har ett sådant. Informationen ska inte bara finnas någonstans på webbsidan utan ska dessutom vara enkel att hitta.

Formulär inte tillräckligt
Resultatet av granskningen är nedslående. Endast 32% följer helt informationskraven i e-handelslagen.
De flesta företag anger dock namn och adress på ett korrekt sätt, men slarvar med organisationsnummer och e-postadress. 63% av bolagen anger inte organisationsnummer på ett korrekt sätt och 21% anger ingen e-postadress eller har ersatt den med ett kontaktformulär, vilket inte är tillräckligt.

Det kan konstateras att brister noteras för såväl små som stora välkända bolag, i vissa fall avseende samtliga informationskrav. Enligt e-barometern för andra kvartalet 2011 fortsätter e-handelns kraftiga tillväxt i Sverige. Konsumenterna ser fördelar med ett större utbud samtidigt som företagen kan nå fler kunder till låga admi-
nistrationskostnader.

– Det är allvarligt att så många företag inte följer lagen. När jag som konsument får problem måste jag få kontakt med säljaren.
– Dessutom måste vi som tillsynsmyndighet kunna få tag på företaget, säger Konsumentverkets generaldirektör och KO, Gunnar Larsson.