HP Indigo 7000 till FotoKnudsen i Bergen

Publicerad
2011-03-11
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Print & mer

Marknaden för digitalt fotografi formligen exploderade för ett antal år sedan. Tongivande för en vinstgivande verksamhet inom området är idag trygghet och tillförlighet till sin maskinpark.
Men framför allt har det kommit att handla om flöden och logistikvinster. Ronny Kvalvågnes, teknisk direktör på FotoKnudsen i Bergen menar, att rätt maskinpark i kombination med rätt arbetsflöden är den väg man ska välja för att nå lönsamhet.

HPIndigo7000

-Vi arbetar ständigt med att skära i våra ledtider. Vår lönsamhet styrs till stor del av graden av automatisering. Efter att vi nyligen investerat i ännu en HP Indigo 7000 känner vi oss fullt trygga med att vi får fram högsta möjliga kvalitet gång på gång – dessutom snabbt.

Tidigare producerade företaget även i en maskin med torr tonerteknik. Men efter att ha upplevt kvaliteten med flytande elektromagnetiska färger i digital offset blev valet av en nyinvestering relativt enkelt. Idag arbetar FotoKnudsen uteslutande med HP Indigo.

-Vi vill inte fundera så mycket över vilka jobb som produceras i vilken maskin. Slutresultatet i vår output måste hålla samma höga kvalitet och produktionen kändes inte stabil nog förut.

Effekterna av den uppdaterade maskinparken har visat sig mycket snart. Företagets reklamationer har minskat drastiskt från flera procent till promille. Det är verkligen pengar och långsiktig goodwill det handlar om. Dessutom har insatserna kring service och underhåll reducerats till nära på ingenting.

-Med rätt workflow, väl trimmad logistik och den bästa maskinparken blir vi som starkast, avslutar Ronny Kvalvågnes, FotoKnudsen.