Går ihop för framtiden   Tomas Olsson och Thomas Davidsson (foto: Olsson & Co)

Går ihop för framtiden

Publicerad
2022-11-23
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Affärsnytt

Efter årsskiftet slår produktmediabolagen Wackes och Olsson & Co, ihop sina kloka huvuden i samma bolag.

Den nya sammanslagningen grundar sig i, att man har en gemensam vision, om hur man vill förändra branschen. Målet är, att man ska vara en förebild inom kvalitet och hållbarhet.

– Vi har under många år, haft diskussioner i våra respektive bolag, om hur man kan bidra till att branschen blir mer hållbar. Det har nu landat i att vi går samman, i ett bolag, säger Thomas Davidsson, tidigare VD på Wackes.
– Tack vare det här, får vi en större volym och därmed kraft, att på riktigt utmana och gå längst fram, i branschens förändringsarbete i Norden.

– Jag är stolt och glad, över att vi är överens och att vi ska sätta ett nytt bolagsnamn och en ny struktur för framtiden.

En viktig kanal
Produktmedia, profilkläder och expomaterial är marknadsföringskanaler, som växer varje år. Kanske inte så konstigt, då den fysiska kommunikationen blir allt viktigare, i takt med att världen blir alltmer digitaliserad.

– Hela vår bransch håller på att förändras i grunden, tack vare kraven på hållbarhet, hög kvalitet och etisk granskning från våra kunder, säger Tomas Olsson, grundare och tidigare VD på Olsson & Co.
– Detta resulterar i stora investeringar, för såväl logistik som aktivt hållbarhetsarbete. Därför ser vi nu till att kunna fortsätta, att överträffa våra kunders förväntningar.

– Genom den här sammanslagningen har vi tillsammans en volym, som klarar en fortsatt omställning idag och för framtiden.

Samtliga medarbetare, på respektive bolag, kommer att ingå i det nya bolaget och inom kort, presenteras det nya namnet. Det är Thomas Davidsson som blir ny VD, medan Tomas Olsson får rollen som arbetande styrelseordförande.