Mer än bara trycket i huset   Det enorma Autostore-lagret hos New Wave Group i Dingle

Mer än bara trycket i huset

Publicerad
2022-10-03
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Reportage

Vi har lämnat Munkedal och E6 bakom oss och åker på väg 165 mot det lilla samhället Dingle. Målet är en stor vit, men samtidigt anspråkslös, byggnad med adress; Åkarevägen 18.
Det är här tre New Wave-företag har sin verksamhet med kontor och lager.

Text – Lars Knapasjö
Foto – Elmer Törnquist

Fast vi ska börja med att berätta om ett annat företag, som finns på en annan plats. Det handlar om Tryckhuset i Stenungsund, som ligger ca 7 mil söder om Dingle och knappt en timmas bilfärd bort. Företaget startades för 36 år sedan; 1986 och har sedan 26 år tillbaka haft ett nära samarbete med New Wave, som resulterat i dagliga lastbilstransporter mellan de bägge orterna.

– Som så många andra började verksamheten i en källare och fortsatte sedan i ett garage, för att så småningom flytta in i olika industrilokaler allteftersom vi växte, berättar Anders Andreasson, ägare till och VD på Tryckhuset.
– Vi är legotryckare, vilket innebär att vi utför olika typer av tryck och brodyr. Vi är inte återförsäljare och vi levererar inte till slutkund, utan fungerar som en underleverantör till profilföretag över hela Sverige.

Tryckhusets nuvarande lokaler i Stenungsund är på ca 1 500 kvm och här arbetar 24 personer och effektuerar 100-200 order per dag. Förädlingsteknikerna är allt från brodyr, gravyr och digitaltryck till screen-, tampo- och transfertryck.

Tomas Jansson och Anders Andreasson

Flyttar in i Dingle
I ett välfungerande samarbete försöker parterna alltid hitta nya vägar, för att öka både effektivitet och lönsamhet. Det var så tanken uppstod, på att Tryckhuset också skulle etablera sig i lokalerna på Åkarevägen i Dingle. Visserligen arbetar man även med andra kunder än New Wave, men Dingleföretagen står för en majoritet av Tryckhusets omsättning på strax under 30 miljoner kronor.

– Nu flyttar vi delar av vår verksamhet hit till Dingle. Vi kommer eventuellt att minska något i Stenungsund, men en stor del av verksamheten blir kvar där, säger Anders Andreasson.
– Totalt handlar det om ca 1 700 kvm och 20-talet medarbetare i Dingle, men inom något år räknar vi med att vara 25-30 personer.

De tre New Wave-företagen, som kommer att dra nytta av den nya förädlingsenheten i de egna lokalerna, är New Wave Mode, DJ Frantextil och ProJob. För många år sedan hade New Wave ett eget tryckeri i sina lokaler, men det förvärvades med tiden av just Tryckhuset.
För något år sedan startade ProJob en tryckverksamhet i mindre skala för mindre order från slutkunder. Tryckhuset i Dingle handlar mer om massproduktion för åf-kunder.

Förenklar för åf
Förädlingsverksamheten i Dingle startade i våras med att New Wave Profile-företag fick vara med och testa systemet, som är byggt och framtaget av den egna IT-avdelningen på New Wave Group.

– Det är en klar fördel att vi själva tagit fram systemet, eftersom den här typen av processer alltid är föremål för ständiga uppdateringar, förklarar Camilla Fjordland, konceptansvarig för New Wave Profile.
– Målet är att allt måste löpa felfritt och smidigt och då är det bra att vi själva har full kontroll över systemet.

Meningen är, att webbsidan ska förenkla för åf-kunder, som på ett och samma ställe bara behöver göra en beställning, få en orderbekräftelse, en faktura och en enda kontaktperson. Dessutom kan man följa sin order i realtid.

– Vi vill korta ner leveranstiderna så mycket som det går, vilket är möjligt nu när lager och produktion finns inom samma väggar, säger Anders Andreasson.
– Vi får kortare ställtider och olika fel eller tilläggsbeställningar kan åtgärdas direkt, utan stora tidsförluster.

– Det är oerhört viktigt, eftersom konkurrensen för både Tryckhuset och New Wave bara blir hårdare och hårdare.
– Vi måste ständigt kämpa för att bli slagkraftigare, men med förädlingsenheter både i Stenungsund och här i Dingle får vi en otroligt stark och flexibel produktionskapacitet, betonar Anders.

Gåva av värde
Trots nästan två år av pandemirestriktioner har verksamheten för både Tryckhuset och New Wave mer eller mindre fortsatt nästan som vanligt. Lite distansarbete och lite ändrade produktionsinriktningar för tryckeriet förekom, men mycket var business as usual.

– Inte minst köptes det stora mängder med Gåvokort, framför allt genom NWP-företagen, säger Tomas Jansson, VD för New Wave Mode och DJ Frantextil.
– Genom höjningen av gåvovärdet kom de enskilda beställningarna att innehålla flera olika kombinationer av produkter, vilket gjorde att det ibland var tufft att klara målet med korta leveranstider.

– Jag tycker, att vi klarade pandemitiden bra och ett tecken på det är ju att vi under den här tiden tog beslutet om investeringen i den nya förädlingsenheten här i Dingle, ett beslut på ca 30 miljoner kronor.

Egen transferproduktion
Det är en trend i hela branschen att transfertryck ökar och ökar väldigt fort. Hotscreen i Fjärås installerade i början av sommaren en nionde trycklinje i sitt moderna och miljöanpassade tryckeri. Dessutom hade man produktionen igång som vanligt under hela semesterperioden med ordinarie öppethållande tider och produktion i vanlig ordning.
Det är många företag i branschen som investerar i egna lösningar, för transferproduktion. Det är ett tecken på efterfrågan, på både tryck av och efter transfer.

– Digitaltryck är absolut framtiden. Det är tämligen dyra investeringar, men som ökar effektiviteten jämfört med andra alternativ, menar Anders Andreasson.
– Därför kommer vi att satsa ännu mer på digitalt- och transferproduktion i våra nybyggda lokaler.

Guidning av det nya
Rundvandringen börjar med en titt in i det nya fräscha lunchrummet och vidare till ett utrymme för ramframställning för screentryck med både rening och ramtvätt i slutna, miljövänliga system.
För produktionen av transfer har man anställt fem nya medarbetare, som just då för tillfället genomgick en utbildning. Här finns två tryckliner med moderna maskiner från Sakurai, som sysselsätter 3-4 personer med framställning av transfers.
I produktionshallen för transfermontering står inte mindre än 14 transferpressar uppställda. Själva transfertrycken förvaras i en lagerautomat med en snillrik lagerhiss, som motsvarar 350 kvm lageryta. Allt för att få ett optimalt flöde i produktionen.

I brodyrrummet ser vi fyra 8-huvudmaskiner varav två med normal yta och två med stor yta. Det ska tilläggas att i Stenungsund har man två 8-huvudmaskiner och tre 6-huvudmaskiner.

Automatisk lagergigant
Vitsen med den nya förädlingsenheten från Tryckhuset är att det finns en direktanknytning till New Waves lager, som försörjer – inte bara DJ Frantextil, ProJob och New Wave Mode – utan är också mer eller mindre ett Europalager för koncernen.
Här finns ett mer traditionellt höglager med ca 36 000 pallplatser och med högeffektiva truckar vars gafflar kan gå åt både höger och vänster.

Mest fascinerande är ändå lagerautomaten, som liknar en gigantisk låda på vars tak, små robotar ilar fram i en rasande fart kors och tvärs, för att fylla lagrets plastbackar med olika produkter allt enligt den individuella orderbeställningen. Med nuvarande struktur rymmer automatlagret 38 000 backar, men för tillfället är det bara 23-24 000 backar i systemet, som är fyllda.
På ena sidan av den stora kolossen, som är skalbar till hela 7 meters höjd, fyller man på med nya produkter i tomma plastbackar och på den andra sidan levererar backarna sitt ihopplock för paketering, förädling och distribution till kunden.
Produktplocket går 4-5 gånger snabbar i automatlagret jämfört med manuell hantering. Så om 12 personer betjänar automatlagret motsvarar det i realiteten 48 personer vid manuell lagerhantering.

En ljus framtid
Totalt sett arbetar det ca 160 personer på kontoren och lagren i Dingle. Just nu arbetar man på lagersidan i 2-skift, men det finns möjligheter och kapacitet, för att växla upp till 3-skift.

– Framtiden ser bra ut och det finns väl inga orosmoln, som inte redan är kända. Även om vi inte vet säkert, hur marknadstillväxten kommer att gestalta sig, påpekar Tomas Jansson.
– Vi har bra kollektioner och produktsortiment generellt sett och framför allt har vi säljare och medarbetare, som gör ett helt fantastiskt jobb.

När pandemin var som värst, hade man ca 25% korttidsfrånvaro. Största problemet är leveransförseningar, vilket är något som troligtvis fortsätter över tid.

– Enbart på T-shirts har prisökningarna sedan hösten 2021 varit på 40-50% och fraktkostnaderna har i vissa fall skenat med upp till 400%, berättar Tomas.
– Fast det är troligen ingen bransch, som klarar sig helt undan den annalkande inflationen och de stigande produktionskostnaderna.

– Det är mycket jobb, innan varorna kommer in i lagret och det är viktigt att vi har varorna här på plats, innan vi säljer dem. På så sätt kan vi leverera i god tid, vilket uppskattas av kunderna.

New Wave har omkring 1 500 aktiva B2B-kunder på hemmaplan. Målet är att växa med lönsamhet och behålla sin kompetenta och serviceinriktade personal. För att det ska gå bra på sikt, är det viktigt att man vårdar och utveckla det man redan har.

Camilla Fjordland

Relationer och gemenskap
En viktig del i det nordiska New Wave-maskineriet är New Wave Profile, som är en kedja med ca 70-talet återförsäljare i Sverige och ytterligare ca 90 i övriga Norden och består av fristående professionella företag inom profilmedia.

– Den 19-22 maj hade vi en ägarträff i Bled. Den första på två år och den var mycket uppskattad av de 85 deltagarna, berättar Camilla Fjordland.
– Relationen och gemenskapen kollegor emellan är otroligt viktig och i de fysiska mötena är det betydligt lättare att umgås och dela med sig av erfarenheter, kontakter och idéer.

Bled är en stad vid Bledsjön i Upper Carniolan-regionen i nordvästra Slovenien och ett administrativt centrum för Bleds kommun.

– Vi hade satt mål för 2020, men sedan kom pandemin och det är först nu som vi kunnat träffas och diskutera nya mål för kommande år, säger Camilla Fjordland.
– Vårt samarbete skapar resurser och en gemensam kunskapsbank, som direkt blir kundnytta. Genom att bygga egna internationella varumärken och koncept får vi också en unik kunskap om den resa som det innebär.

Samtidigt har det varit full fart på verksamheten inom NWP under hela tiden med digitala kickoffs, mässdeltagande och utbildningar.

Utbildning ökar kompetensen
Just utbildningar är en viktig faktor i många sammanhang. Exempelvis berättar Anders Andreasson om Tryckhusets återkommande utbildningar i förädling för NWP-företagens nya medarbetare, framför allt på säljsidan.

– Vi arrangerar utbildningar minst två gånger per år för nyanställda, främst inom NWP, för att visa vad förädling innebär, hur det går till och vad olika tekniker kan åstadkomma för förstärka varumärke eller ”Be Your Brand”, som NWP har som payoff.
– Vi vill att de ska förstå helheten och hantverket. Förstå vad som är möjligt och inte möjligt, avslutar Anders Andreasson entusiastiskt.

Screentryck-produktion

En ny satsning
Med start efter sommaren 2022 kommer New Wave Mode att lansera en ny satsning på vad som kallas No Label, som innebär att man kommer att komplettera sortimentet med bl a collagetröjor och T-shirts, utan nacketiketter. Det innebär, att kunderna själva kan sätta sitt eget varumärke eller sina kunders varumärke på nacketiketten. No Label-kollektionen har ett mer moderna och retailinriktat modesnitt.

– I september 2021 lanserade vi en webbshop, där slutkunder kan gå in och göra sina beställningar som sedan fördelas på NWP-återförsäljare beroende på geografisk lokalisering, berättar Camilla Fjordland.
– Den hemsidan har också en chattfunktion under kontorstid, vilket uppskattas av beställarna och lett till många besökare på sidan.

New Wave Mode har också skaffat sig en egen foto- och filmstudio, vilket gett verksamheten en ökad flexibilitet.

Kommer och gå …
Ska man vara exakt, bestod New Wave Profile-kedjan av 69 företag eller medlemmar, när vi besökte dem i början av juni 2022. Det senaste tillskottet var Print & Dekor i uppländska Östhammar/Alunda, som gick med den 1 augusti. Dessutom har TopLine samtidigt öppnat en filial i Gårdaområdet i Göteborg och Promotionhuset öppnade en filial i Finspång under september månad. En annan ny medlem är Ljusdal Profil, som gick med redan den 1 februari.

Fast det är inte bara nytillskott i kedjan. Somliga väljer av olika skäl att kliva av och det är bl a Mprofile i Göteborg, Ett Fyrfaldigt Leve i Falun och fd Profilservice.se eller numera Voky i Linköping. Dock påpekas att avgångarna inte präglas av missnöje, utan av ändrade inriktningar i respektive verksamhet.

En resa med mål
På New Waves hemsida står; New Wave Group är en tillväxtkoncern, som skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter inom profilbranschen samt sport- gåvo- och inredningssektorn. Koncernen ska nå synergier genom att samordna design, inköp, marknadsföring, lager och distribution av sortimentet.
Vår resa till Dingle och vårt besök där – inte minst i New Wave Outlet – gav oss nya insikter och erfarenheter.
Numera vet vi och förstår, varför det är viktigt att ha trycket i huset.