Förväntad inbromsning   Genrebild

Förväntad inbromsning

Publicerad
2022-10-04
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

För hela 2022 prognosticerar IRM, att annonsmarknaden växer med 8,3% jämfört med fjolåret.

Totalt förväntas investeringar i annonser överstiga 50 miljarder kronor för första gången. Det är ett styrketecken, som förklaras av en god digital utveckling, återhämtning för traditionella medier, ett riksdagsval och stora idrottsevenemang.

Ett antal risker
Att den svenska ekonomin däremot indikerar en nedgång, kan hämma annonsmarknaden. Dyrare matvaror, ökade kostnader för värme och drivmedel, högre räntor och lägre reallöner, kan alla påverka annonsmarknaden negativt.

– Hushållens konsumtion är central för annonsmarknaden och över tid kommer en svagare konjunktur att påverka annonsmarknaden negativt, skriver IRM i ett inlägg på hemsidan.
– Men tydligt är, att marknaden fortsatt under det första halvåret 2022 går för högvarv och att en inbromsning i så fall kan komma att skönjas längre fram.

Med anledning av ovanstående ligger prognosen på att annonsmarknadens tillväxt kommer att sakta av under år 2023. Omsättningen under året spås bli 51,7 miljarder kronor, vilket motsvarar en tillväxt om 2,9% relativt 2022.

Köp och läs den fullständiga rapporten från IRM via denna länk;
https://statistik.irm-media.se/Store