Algbläck kan vara lösningen   Ida Näslund

Algbläck kan vara lösningen

Publicerad
2022-10-06
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Print & mer

Hållbarhet och miljö står högt på agendan för de flesta företag idag och de allra flesta försöker hitta nya lösningar.

I ett projekt, där man kombinerar algbläck med en digital sprayteknik, kan man ha hittat en lösning till att minska textilindustrins klimatpåverkan. Av världens totala klimatpåverkan, står nämligen textilindustrin för mellan 4-8%. Nästan 80% av det sker i produktionen och en dryg fjärdedel av utsläppen kommer från konventionell textilinfärgning. En process som dessutom är väldigt vatten- och kemikalieintensiv.

– Här finns nu en smart lösning för infärgning av textilier, vilket är avgörande för att minska klimat- och miljöpåverkan från klädindustrin, säger Susanne Eriksson, projektledare vid Wargön Innovation.
– För att lyckas ta en radikal innovation som detta, till en bredare marknad, är branschöverskridande samarbeten, som inom projektet, en nyckelfaktor.

Svenska innovationer
Algbläcket, som är framtaget av det svenska startup-företaget Mounid, är baserat på utvunnet och förädlat färgpigment från mikroalger. Genom att använda alger, skapas en biologiskt nedbrytbar och giftfri färg.
Tillsammans med den digitala spraytekniken, från svenska Imogo Tech, uppskattar man att vatten- och energiförbrukningen kan minska med upp till 90%. Samtidigt reduceras utsläppen av koldioxid.

– Att skapa bläckfärg genom mikroalger, gör att vi kan designa plagg, som är fullt ut cirkulära, där industrins färg idag kompromissar med en sådan produkt, säger Ida Näslund, grundare av Moundi.
– Vår metod att skapa bläckfärg, öppnar upp för ett helt nytt sätt att tillverka färg, vilket gör att färgen med säkerhet kan tas hand om av naturen, när produkten är förbrukad.

– Moundis vision är en färgglad framtid för alla på planeten och det innebär, att vi kan fortsätta designa färgglada kläder, samtidigt som vi bibehåller en färgglad och frisk natur.

Algbläcket är endast en del av ett större projekt, där flera företag är med och utvecklar olika prototyper, som ska öka hållbarheten inom industrin. Projektet pågår fram till hösten 2023 och målet är att minst fyra prototyper, ska vara marknadsredo vid slutet av året.