Prognosen för 2022 sjunker   (foto: Unsplash)

Prognosen för 2022 sjunker

Publicerad
2022-09-22
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Totalt omsatte annonsmarknaden drygt 46 miljarder kronor år 2021, en tillväxt om 18,6% relativt till 2020.

Däremot tror inte Institutet för Reklam- och Mediestatistik; IRM, att tillväxten blir lika hög under år 2022 och sänker prognosen med 1 procentenhet.
Tidigare prognos var en tillväxt med 6,9% för år 2022, men den nya bedömningen sjunker alltså till 5,9%. Det innebär, att man räknar med att marknaden omsätter ca 49 miljarder kronor i år. Fast det finns några orosmoln, som förväntas sänka prognosen.

Svårbedömt
Exempelvis tar man upp kriget i Ukraina och dämpad konsumentefterfrågan, i spåren av högre elpriser och räntor. Dessutom finns risker för nya utbrott av pandemin. Det innebär att prognosen för året är osäkrare än vanligtvis.
Den samlade bedömningen från IRM, indikerar att det första kvartalet 2022 visar en god tillväxt. Fast på längre sikt är det svårare att bedöma.