Valet påverkar reklamen

Valet påverkar reklamen

Publicerad
2022-09-06
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Under augusti förmedlades investeringar i olika typer av medier, via Sveriges Mediebyråers medlemmar, till ett totalt värde av nästan 1,1 miljarder kronor. Det är en minskning med 0,5% jämfört med samma månad ett år tidigare.
Trots att medieinvesteringarna minskade, möter siffrorna rekordnivåer för att vara en augustimånad och flertalet mediekategorier uppvisade positiv tillväxt under månaden – som direkt kan kopplas till stundande riksdagsval.

Den kategori som ökade mest var Utomhus/trafikreklam, som uppvisade en tillväxt om 63,7%. Totalt omsatte kategorin 130 miljoner kronor i augusti 2022. Hittills i år, januari-augusti, är Utomhus/trafikreklam den mediekategori som har ökat mest, med en tillväxt om 64,9%; motsvarande 381,7 miljoner kronor. Dessutom visade nästan samtliga presskategorier, Online video, Radio och Bio en positiv tillväxt under månaden.

– Trots hög inflation, ekonomisk oro och en förväntad lågkonjunktur fortsätter medieinvesteringarna att gå starkt. Förvisso faller medieköpen med 0,5% men det är mot mycket starka jämförelsetal. Augusti 2022 är den tredje starkaste augustimånaden i Mediebyråbarometerns historia. Medieinvesteringarna i augusti är starkt kopplade till valet, säger Benjamin Holmfred, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer.

– Typiska valmedier ökar, såsom dagspress och utomhus/trafikreklam gör all-time-high för en augustimånad med en uppgång om 64%. Kategorin går just nu urstarkt och har hittills i år ökat med nästan 65% och orderingången under andra halvåret är hög.

Den mediekategori som backade mest under augusti, jämfört med samma månad föregående år, var Sök som minskade 36,5%. Även följande kategorier visade negativ tillväxt under månaden; Populärpress, Sociala medier, DR/Annonsblad, TV och Online display. Sett till hittills i år är DR/Annonsblad den kategori som tappat mest, med en total minskning om 16,4%.

Samtliga illustrationer kommer från Sveriges Mediebyråer.