Smarta lösningar till skärmaskiner   Zund S3(öh), Zünd G3 (uh) samt Henrik Larsson Hedblom och Martin Roed Nilsen

Smarta lösningar till skärmaskiner

Publicerad
2022-08-29
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Reportage

I en monter, där man dukat upp med de två vanligaste skärmaskinerna; Zünd G3 och Zünd S3, för den grafiska marknaden, stöter vi på Henrik Larsson Hedblom, säljare på Zünd Skandinavien.

– Det finns många tillverkare av skärmaskiner på marknaden och vårt fokus, för att stå ut från konkurrensen, är att även hitta smarta produktionslösningar för våra kunder, förklarar Henrik Larsson Hedblom.
– Vi har dels den mindre modellen här, Zünd S3; som är till för mindre ark och rullmaterial; plast- och pappersmaterial på ark samt folier och vinyler exempelvis. Till den har vi ett nytt interface som vi kallar pick and place.

– Det innebär att vi kan generera koder från XML-data på det som är printat, som berättar för operatören vad det är som ska skäras.

Det kan exempelvis vara om man skär affischer eller tygvepor och då printar man en etikett till dessa, som talar om vilken order den tillhör och exakt vad det är. Henrik förklarar, att detta förenklar för kunderna vid ordning i packprocessen, som ofta sker direkt efter skärningen.

Zünd PortaTble

Dynamisk robot
Dessutom har man tagit med den större modellen; G3, som är den vanligaste maskinen inom storformatsproduktion. Här ser vi den kopplad till en dynamisk robot; kallad PortaTble

– Istället för att roboten bara ska plocka och fixa med exakta och förprogrammerade punkter, har vi en robot med en mjukvara, som beskriver exakt vad den skurna produkten på skärbordet är, säger Henrik Larsson Hedblom.
– Sedan kan roboten plocka av allting som kommer ut och stapla, direkt på det integrerade avplockningsbordet. Eller om man vill plocka ner det i plastbackar.

Henrik är även noga med att poängtera, att Zünd har ett stort programvarupaket, som går att integrera med det egna CRM-systemet. På så sätt kan all data som genereras, följa flödet hela vägen; från kundens eget CRM-system till skärmaskinen och vidare i processen.

– Vi säljer fortfarande många maskiner, men vi märker att det är smarta lösningar omkring maskinerna, som växer mest just nu, fortsätter Henrik.
– På så sätt vill vi hjälpa våra kunder till att frigöra mer tid, från att bara stå som operatör vid skärbordet och därmed få en större utnyttjandegrad, av sina anställda.

Speciella applikationer
Marknaden rullar på i rätt riktning för gänget på Zünd och under det senaste halvåret, har många nya maskiner placerats ut. Visserligen är den grafiska sektorn fortfarande störst, men man märker man dock, att det är inom förpackningsindustrin som man ökar allra mest.

– För att inte glömma det vi kallar för specialapplikationer; där vi exempelvis har byggföretag som sett potentialen i våra skärmaskiner, fortsätter Henrik Larsson Hedblom.
– De använder maskinerna till en mängd olika applikationer i byggsektorn. Det är alltid lite extra spännande, när vi kan etablera oss i andra branscher, som traditionellt inte använt digitala skärlösningar tidigare.

För Henrik Larsson Hedbloms del, firar han två års-dagen på Zünd Skandinavien just under denna Fespa-mässa, då han varit anställd sedan den 1 juni 2020.

 

Text/foto – Elmer Törnquist