För framtidens hållbara konsumtion   (foto: IVL Svenska Miljöinstitutet)

För framtidens hållbara konsumtion

Publicerad
2022-08-16
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Miljö

I ett nytt projekt ska IVL Svenska Miljöinstitutet, Högskolan i Borås och Profu, ta reda på hur framtidens hållbara värdekedjor för kläder, ser ut.

Projektet, som omfattar flera olika aspekter av hållbarhet i klädindustrin, ska fortgå till och med 2024.

– Klädindustrin står inför stora hållbarhetsutmaningar idag, både vad gäller miljö och social hållbarhet, säger Maja Dahlbom, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.
– Produktionen av kläder kräver mycket vatten, kemikalier, råvaror och landareal, vilket bidrar till omfattande miljöpåverkan. Vi konsumerar också alldeles för mycket kläder och använder dem för få gånger, innan de slängs.

Många plagg, som hade kunnat återanvändas eller materialåtervinnas, hamnar idag i restavfallet. I bästa fall går de till förbränning, för energiutvinning. I sämsta fall, läggs de på deponi, något som är vanligt utomlands.

Nästan 200 ton per dag
I Europa konsumeras i genomsnitt 26 kg textilier per person och år, varav 60% är olika former av kläder. Lägre priser och nya vanor, har fördubblat klädkonsumtionen och ökat avfallsvolymer de senaste 15 åren. Man räknar med att varje svensk i snitt slänger åtta kilo textil per år. Det blir nästan 200 ton textilier per dag.

– Det är ett enormt resursslöseri. För att motverka den här utvecklingen, behöver vi förändra hur vi konsumerar kläder, säger Christian Fuentes, professor vid Högskolan i Borås.
– I det här projektet kommer vi att undersöka hur konsumenter, via digitala plattformar, kan uppmuntras att konsumera mode mer cirkulärt.

– Detta genom att köpa second hand, hyra kläder och laga trasiga plagg, istället för att köpa nytt. Vi behöver hitta vägar, för att frikoppla modeupplevelser från resursanvändningen och få till en systemisk förändring mot cirkularitet.

Exempelvis ska konsumentens beteende, kopplat till nya affärsmodeller, kartläggas, bl a genom prenumeration på kläder. Nya tekniker för produktion och återvinning ska undersökas och politiska åtgärder för en mer hållbar klädindustri och konsumtion ska utvärderas. Effekten av e-handel, hemleverans och returer kommer också att uppmärksammas extra, eftersom det kan öka transporterna.