Fortsätter förvärvsresan

Fortsätter förvärvsresan

Publicerad
2022-06-22
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Affärsnytt

Investmentbolaget Increasor Tech Invest har nu förvärvat det Kungsbackabaserade tryckeriet Westins Tryckteknik AB.

Totalt uppgår köpeskillingen till 3,25 miljoner kronor för bolaget, som är baserat i en lokal på 650 kvm, med distribution, lager och produktion. Tanken är att deras tryckeri Duplotryck på Kungsholmen, Stockholm, som förvärvades i september 2019, ska flytta sin produktion till Kungsbacka, Göteborg. Det är för övrigt där, som deras onlinetjänst för trycksaker, Tedlo, trycker sina produkter.

– I satsningen med e-handeln Tedlo, har det varit en utmaning att sära leveranstider och kvalitet till privatkunder. Lokalen på Kungsholmen har varit för liten och samarbete med andra tryckerier för dyrt, säger Andreas Trouin, VD på Increasor Tech Invest.
– Därför har vi länge sökt efter ett stort tryckeri, som redan har logistik och organisation på plats. Utöver att bolaget har stor potential för tillväxt, med den digitala kompetensen som vi erbjuder, får nu Tedlo möjligheten att växa.

.