Reklaminvesteringarna ökade i april

Reklaminvesteringarna ökade i april

Publicerad
2022-05-10
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Under april förmedlades medieinvesteringar, via Sveriges Mediebyråers medlemmar, till ett totalt värde över 1,4 miljarder kronor.
Det är en ökning med 23,9% jämfört med april 2021 och investeringsnivån är den tredje högsta, sedan mätningarna påbörjades.

Den mediekategori som ökade mest jämfört med fjolåret var Utomhus/trafikreklam, med en ökning om hela 53,7% och totalt investerades strax över 117,9 miljoner kronor i kategorin. Samtidigt ökade kategorin TV med 31.5% och här investerades det till ett värde över 509 miljoner kronor.

– Det var de breda massmedierna som stod för de största ökningarna under april; bara TV och Utomhus/Trafikreklam stod för 44% av de totala medieinvesteringarna under månaden, säger Jochum Forsell på Hear Mediebyrå.
– Den höga efterfrågan på massmedier gör att dessa kanaler mer eller mindre är slutsålda och det är svårt för ad-hoc kampanjer att få utrymme som driver bred räckvidd.

– Med få undantag växte också övriga medier starkt i april. Radio slog all-time-high för en april-månad, med en ökning om 24,5%. De digitala kanalerna växte med 16%, print med 10% och medieköpen i bio, är tillbaka på nivåerna som gällde före pandemin.

De få kategorier som minskade under månaden var Dagspress kväll och DR/Annonsblad, som tappade 23,4% resp 15,1% mot fjolåret. Ackumulerat, hittills i år, är Dagspress kväll även den mediekategori som uppvisar störst tapp; 21,8%.

(samtliga illustrationer/bilder kommer från Sveriges Mediebyråer)