Bildar ny storkoncern

Bildar ny storkoncern

Publicerad
2022-05-03
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Affärsnytt

Nu krokar tryckerigruppen DanagårdLitho arm med Göteborgstryckeriet, för att bilda en ny tryckerikoncern; DG Print Group. Det är ett samägt moderbolag för de respektive verksamheterna, som kommer fortsätta verka under sina varumärken.

Totalt beräknas den nya koncernen omsätta närmare 300 miljoner kronor, med ca 150 anställda.

– Vi är mycket positiva till den nya konstellationen, då vi är två finansiellt starka koncerner som går samman, säger Magnus Iversén, VD på Göteborgstryckeriet.
– Det ger oss goda möjligheter till fortsatt fokus och investeringar inom respektive verksamhetsområde.

Företagen uppger, att det planeras nya investeringar i maskiner i närtid, till ett värde motsvarande 25-30 miljoner kronor.

Peter Hjelm, VD på Danagård Litho

Satsar på förpackningar
Göteborgstryckeriet driver även en verksamhet under namnet Box & Display, som har satsat stort inom förpackningar. Under fjolåret investerade man i en ny Fuji Jetpress 750S, en digitalpress med inkjet för förpackningar. Den printar i B2-format; 50×70 cm och kan printa upp till 3 600 ark per timme.

– Förpackningen har fått större betydelse i värdekedjan, för beslutsfattarna under de senaste åren, fortsätter Magnus Iversén.
– Det finns mycket att utveckla både när det gäller miljöaspekter, det visuella och det produktionstekniska.

Mer kostnadseffektivt
Sammangåendet uppges göras, för att möta marknadens växande krav på högkvalitativa produkter, kostnadseffektiva lösningar och högre krav på miljövänlighet.

– Kunderna ställer mycket högre krav idag, jämfört med för bara fem år sedan. De vill ha bästa möjliga kvalitet, men de efterfrågar också produkter, som är hållbara ur ett livscykelperspektiv, säger Peter Hjelm, VD på DanagårdLitho.
– Det gäller såväl miljö, som hur människor och samhällen påverkas längs hela näringskedjan. För att hänga med i utvecklingen gäller det att vara steget före och ständigt vässa vårt erbjudande.

I den nya företagsgruppen är Magnus Iversén ordförande och VD för Box & Display. Peter Hjelm är koncernchef och VD för både Göteborgstryckeriet samt DanagårdLitho. Daniel Jonasson är ny VD för Gullers Trading, som tillverkar bl a kalendrar under varumärket Kalenderspecialisten.