Står på egna ben

Står på egna ben

Publicerad
2022-04-13
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Sju av tio svenska e-handlare avstår från att sälja sina produkter på stora digitala marknadsplatser. Majoriteten av de svenska e-handlarna når i stället sina kunder via sin egen webbplats.

Det framgår av rapporten Konkurrens och tillväxt inom e-handeln, som Konkurrensverket har tagit fram på uppdrag av regeringen.

I dag finns ingen dominerande digital marknadsplats i Sverige. De svenska e-handlarna ser snarare marknadsplatserna, som en av flera möjliga försäljningskanaler och de digitala marknadsplatserna står vanligtvis för högst 20% av de svenska e-handlarnas omsättning. Det visar den undersökning av e-handel med fysiska varor, som Konkurrensverket nyligen har genomfört.

Fler e-handelsbutiker
Under 2020 rådde en ovanligt hög tillväxt inom e-handeln med tre till fyra års tillväxt under ett enda år. Under 2020 etablerades omkring 3 500 nya e-handelsbutiker, vilket var ca 1 500 fler nya butiker jämfört med 2019.

Att konsumenter i dag har möjligheter att enkelt undersöka priser online har en prispressande effekt inom såväl e-handeln som i fysiska butiker. Omkring 60% av e-handlarna i Konkurrensverkets enkät uppger, att konkurrenstrycket mot fysiska butiker är högt eller mycket högt.

– Det finns flera tecken på att konkurrensen inom den svenska e-handeln generellt sett är god, men den digitala utvecklingen går snabbt och förutsättningarna kan fort förändras.
– Just nu pågår en internationell debatt om digitala marknader och flera länder genomför ny reglering på området, säger Rikard Jermsten, generaldirektör på Konkurrensverkets.

Digitalt synliga
Betydelsen av digital annonsering har ökat. Samtidigt framgår av internationella studier, att e-handlare kan begränsas i sina möjligheter att annonsera på internet.
Om företags möjligheter att vara digitalt synliga begränsas, riskerar det att påverka konkurrensen. Det finns därför anledning att närmare utreda utvecklingen av digitala annonsmarknader, menar Konkurrensverket i ett pressmeddelande.

Läs rapporten i sin helhet här: https://www.konkurrensverket.se/informationsmaterial/rapportlista/konkurrens-och-tillvaxt-inom-e-handeln/