Investerar i medarbetarnas hälsa   Medarbetare på aPak

Investerar i medarbetarnas hälsa

Publicerad
2022-04-25
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

År 2021 var ett riktigt rekordår för förpackningsföretaget aPak, med en rekordomsättning på 580 miljoner kronor. Vilket var en ökning med 20% jämfört med året innan. Däremot uppgav medarbetarna, att de upplevde en högre stress och det gjorde att ledningen agerade direkt.
Bara några månader senare, efter två kurstillfällen i mentalt välbefinnande, kom resultatet. Medarbetarna upplevde mindre stress och trivseln på arbetsplatsen var rekordhög.

– Jag drivs av att skapa en fantastisk arbetsplats och att hitta balansen mellan framgångsrikt, välmående bolag och framgångsrik välmående personal, säger Evelina Lindgren, VD på aPak.
– Företaget är på en stark tillväxtresa och har en ambitiös hållbarhetsagenda, där medarbetarnas engagemang är en avgörande faktor.

– Samtidigt är vi lyhörda för hur medarbetare upplever sin situation. Om något är fel, gör vi vår hemläxa.

(Evelina Lindgren, aPak)

Bra verktyg
Kursen i mentalt välbefinnande var obligatorisk, för alla medarbetare och den handleddes av en extern coach. Först var det en teoretisk del, där medarbetarna fick ökad kunskap inom området.
Det följdes av en en praktisk del, där medarbetarna fick verktyg, för att kunna reflektera över sin egen livssituation och bättre hantera stress.

– Kursen gav mig en annan förståelse för vad mina kollegor känner sig stressade över, säger Jonas Maxe, lagerchef på aPak.
– Det var också en bra påminnelse om vikten av återhämtningstid. Det går inte att jobba mycket och sedan även ha full fart hemma.

Från höstens medarbetarundersökning hade resultatet förändrats markant, när den nya undersökningen genomfördes under våren. Andelen, som upplevde negativ stress på arbetsplatsen, hade sjunkit från 33% till 15%. Dessutom var trivseln rekordhög och ökat från 4,39 av 5 möjliga, till 4,63 av 5.

– Medarbetarnas ökade trivsel är resultatet av flera insatser, där kursen i mentalt välbefinnande var ett värdefullt bidrag, berättar Evelina Lindgren.
– Under året har även sittningar med diskussions- och samarbetsövningar, kopplade till aPak-kulturen, genomförts. Det är viktigt att satsa på medarbetarna och vara lyhörd – för det ger verkligen resultat.

Evelina Lingrens 4 tips för att skapa en välmående arbetsplats;

  1. Gemensam vision. Bygg upp en tydlig målbild om vart ni är på väg och varför det är viktigt. APak ska omsätta en miljard och nå nettonollutsläpp i egna verksamheten till år 2030. Det är tydliga och konkreta mål att sträva efter och bygga verksamheten kring – och till det kommer även tydliga arbetsuppgifter.
  2. Tillit och frihet. Våga delegera ansvar och ge medarbetare frihet att styra sin arbetssituation. Självklart i kombination med tydlig kommunikation och bra stöd från chefer.
  3. Struktur även när det kommer till mjuka värden. Prioritera och strukturera mjuka värden på samma sätt som mer klassiska, hårda värden. Ofta finns exempelvis en färdig budgetprocess, men se även till att det finns en process för sådant som kulturarbete och sociala aktiviteter.
  4. Gemenskap. Skapa en trevlig arbetsmiljö, där medarbetarna trivs och har roligt tillsammans. Med roliga aktiviteter och avbrott i vardagen, som fika, gemensamma måltider, personalaktiviteter, blir det inte ”bara jobb” på arbetsplatsen. Glöm inte heller att uppmärksamma och fira gemensamma framgångar, stora som små.


.