Höj den skattefria gränsen   Lars Dahlström, VD på SBPR

Höj den skattefria gränsen

Publicerad
2022-04-28
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Produktmedia

I ett skriftligt meddelande till Skatteutskottet, argumenterar branschföreningen SBPR, för att höja det skattefria beloppet vid gåvor till anställda. Bakgrunden är det höjda beloppet, som infördes under pandemin; först 1 000 kronor under 2020 och sedan 2 000 kronor under år 2021.
Syftet var då att stötta företag och stärka den ekonomiska återhämtningen i det lokala näringslivet, men det höjda beloppet slopades vid årsskiftet.

– Vi arbetar för att de ska ta tillbaka det belopp, som infördes under pandemin, säger Lars Dahlström, VD på SBPR.
– Inga arbetsgivare eller arbetstagare tycker det är intressant att ge eller ta emot gåvor, som blir förmånsbeskattade som inkomst och därmed, även innebär arbetsgivaravgifter mm. Ett minskande av den skattefria gränsen har därmed inga goda argument, anser vi.

Ett motargument ska vara de förlorade skatteintäkterna som uppstår, men det är ingenting som branschföreningen håller med om. Man anser att, i samma stund som man har en minskad skattefri gräns, minskar även köplusten i näringslivet. Dessutom blir personalen mindre uppmärksammad.