Dekonstrueras och blir ny råvara   Caroline von Post och Susanne Beskow

Dekonstrueras och blir ny råvara

Publicerad
2022-04-13
Skribent
Redaktionen

I ett nytt samarbete, mellan Elis och Beskow von Post, har man hittat vägarna till att skapa ny textilråvara av kasserade arbetskläder. På så sätt lyckas man minska textiliernas totala klimatpåverkan.

Den nya lösningen är viktig, då textilkonsumtionens avtryck på klimatet beräknas utgöra en fjärdedel av de globala utsläppen av växthusgaser, vid seklets mitt. Dessutom kommer ständigt nya krav på cirkularitet, återvinning och återanvändning av textilier, både i Sverige och EU.

– Med vår cirkulära affärsmodell, där vi erbjuder textil som tjänst genom en effektiv hyreslösning, vill vi också att det material som tjänat ut sitt syfte hos oss, kan gå vidare som ny råvara i nästa resurscirkel, säger Caroline Düberg Martinsson, hållbarhetssamordnare på Elis.
– Partnerskapet med Beskow von Post skapar just en sådan cirkel, som gör att materialets värde tas tillvara på bästa sätt.

Minskad påverkan
Genom att återanvända materialet, undviker man att använda det vatten, de kemikalier och den energi som krävs, för att göra nya material. I dag är det många, som blandar ihop återvinning och återanvändning.

– När man återanvänder krävs varken vatten, kemikalier eller energi, för att producera ny råvara. Den finns redan, berättar Susanne Beskow.
– Vårt mål är att sluta de textila flödena på ett sätt som ekonomiskt, socialt och miljömässigt gynnar alla – producenter, konsumenter och planeten.

Tack vare det nya samarbetet och metoden från Beskow von Post, kan man ta fram en ny textilråvara. Denna säljs vidare i både oförädlad och förädlad form. Som oförädlad kan den återanvändas i nyproduktion och bidra till en minskad klimatpåverkan hos de företag, som köper råvaran och i förädlad form kan den med design skapa nya hållbara produkter.