Nordens första i Göteborg   (foto: HP)

Nordens första i Göteborg

Publicerad
2022-03-07
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Print & mer

När Billes Tryckeri i Göteborg kände, att det var dags att satsa, gjorde man valet att investera i tre nya maskiner; en HP Indigo 7eco, en In-Line Bourg Booklet Maker från C.P. Bourg och slutligen en HP Indigo 100K.
Sistnämnda är dessutom den första i hela Norden.

– Vi på Billes har stort förtroende för HP Indigo och leverantören Visutech, som vi har god erfarenhet av, säger Niklas Bille, ägare och VD på Billes Tryckeri.
– Det är för att öka produktiviteten och vår digitala kapacitet, som vi nu investerar i två nya tryckpressar.

Ökad kapacitet
En annan anledning till att man valde dessa enheter, uppges vara för att man var ute efter lägre körkostnader och samtidigt kunde öka den digitala kapaciteten med upp till 50%.
Den nya HP Indigo 100K-maskinen kan trycka upp till 6 000 ark i timmen i B2-format och kan, i teorin, producera non-stop. Dessutom har HP Indigo-maskinerna funktionen EMP; Enhanced Productivity Mode. Det innebär, att de endast trycker med tre färger, istället för fyra.

– Vi nöjer oss inte med annat än högsta tänkbara tryckkvalitet och därför är valet att fortsätta med HP Indigo en självklarhet, fortsätter Niklas Bille.

Installationen skedde under sommaren 2021 och efter leveransen har Billes Tryckeri totalt tre stycken HP Indigo-maskiner och två maskiner för digital efterbehandling.