Koncernens nya strategi

Publicerad
2022-03-15
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Affärsnytt

I och med att hållbarhet är allt viktigare att tänka på, lade Arctic Paper fram en ny koncernstrategi med fokus på fyra segment; Grafiska Papper, Förpackningar, Massa och Energi.
Den nya strategin gäller från i år till och med 2030 och enligt ledningens uppskattningar, kommer intäkterna öka med 25%. Totalt planeras investeringar upp till 1,5 miljarder polska zloty, motsvarande drygt 3,3 miljarder kronor.

– Premiumpapper kommer att förbli en av våra kärnverksamheter. Tillsammans med vårt innehav i massaproducenten Rotternos, har det varit en effektiv hedge på volatila marknader, säger Michal Jarczyński, VD på Arctic Paper.
– Vi måste samtidigt växa och öka våra marginaler. Den nya strategin för 2030 pekar ut riktningen för koncernen i framtiden.

Strategiska inriktningar
Man har insett att marknaden för grafiska papper har en begränsad potential att växa, men att efterfrågan på massa, innovativa förpackningslösningar samt grön energi, kommer fortsätta öka. Mycket på grund av tilltagande e-handeln, övergången från plast till mer hållbara lösningar och högre priser på energi och utsläppsrätter för koldioxid.
De nya inriktningarna på förpackningar och energi beräknas utgöra ca 25% av intäkterna år 2030, medan massa kommer stå för 30% och grafiska papper drygt 45%.

– Vårt mål är att diversifiera inom snabbt växande områden, där vi hittar starka synergier och ökar vår motståndskraft, fortsätter Michal Jarczyński.
– Vi kommer att utveckla gruppen inom förnybar verksamhet, för att hjälpa kunder och samhällen att bli mer miljömässigt hållbara och anpassa dem till den cirkulära ekonomin.

Några viktiga punkter

  • För papper och förpackningar är målet att bli koldioxidneutral 2030, och för hela koncernen kommer detta att uppnås år 2035.
  • Företaget prognostiserar att deras sortiment inom förpackningar kommer nå 120 000 ton till år 2030.
  • Man planerar att, själv eller tillsammans med partners, sälja förnybar energi till tredje part.