Franchise – till vilken nytta

Publicerad
2022-03-14
Skribent
Redaktionen

Franchising innebär, att man hyr ett företags affärsidé. Idag finns över 18 000 egna företagare i Sverige, som bedriver sin verksamhet genom franchising. Det är en samarbetsform mellan ägarmässigt oberoende parter.
Franchisegivaren äger ett prövat och lönsamt affärskoncept. Franchisetagaren driver i sin tur, ett eget företag och hyr affärskonceptet av franchisegivaren.

Trygghet och Drivkraft
Intresset för franchising som företagsform ökar ständigt både i Sverige och utomlands. Den unika kombinationen av tryggheten i ett beprövat affärskoncept och drivkraften hos den fria företagaren, är förmodligen en av de viktigaste förklaringarna.

Franchising kan tillämpas inom så gott som alla områden av vårt näringsliv, där försäljning av varor, tjänster och/eller service förekommer. Samarbetet styrs av ett avtal som båda skriver under.

Expandera genom att hyra ut
Den som har en väl fungerande och lönsam affärsverksamhet vill ofta expandera och låta verksamheten växa. Man kanske vill öppna ytterligare butik, en ny fabrik eller ett nytt försäljningskontor. Ofta måste man då göra en investering på en ny plats och låta en anställd driva det nya stället.
Det är nu franchise blir intressant och det innebär, en möjlighet att expandera sin verksamhet och affärsidé utan att själv behöva stå för investeringen, ha personalansvar och liknande, för de nya enheter som sätts upp.
Istället betalar franchisetagaren hyra för tillgången till affärsidén och konceptet. Då kan franchisegivaren expandera, skydda distributionen av sina produkter och/eller enbart tjäna pengar på att hyra ut affärsidén.

Hyrlåna en affärsidé
Den som ska starta eget företag kan naturligtvis bygga upp sitt företag på vanligt vis, hitta sina egna lösningar och göra sina egna misstag. Eller så kan personen hyra ett nyckelfärdigt och bevisat framgångsrikt affärskoncept, där det finns instruktioner och löpande rådgivning för hur konceptet ska bedrivas.
Det kan också vara, att ett företag vill komplettera sin övriga verksamhet med ett nytt affärskoncept. Exempelvis kan ett restaurangföretag bli franchisetagare till en fastfood-franchise eller så kan ett försäkringsbolag utöka sin produktportfölj genom att hyra ett koncept av ett annat försäkringsbolag.

Ensam är inte stark
Franchisegivaren äger ett prövat och lönsamt affärskoncept och hyr ut det till en franchisetagare. Franchisetagaren driver ett eget företag och hyr själva affärskonceptet av franchisegivaren, och bildar på så sätt en länk i en kedja av företag med samma affärskoncept.

– Det finns inga garantier, för att du automatiskt blir rik när du startar ett franchiseföretag, men med en fungerande affärsidé och hårt arbete kan dina ekonomiska och personliga investeringar snart omvandlas till en god inkomst, skriver man på FranchiseNets hemsida.

Lite fakta om;
FranchiseNet startades redan 1996 och blev då den första internetbaserade informationsbanken om franchising i Sverige. Idén till FranchiseNet väcktes, när Karin Kisker själv ville bli franchisetagare och sökte information om företagsformen. Hon upptäckte hur svårt det var att hitta information om franchising och fick då idén om att själv samla ihop all fakta på ett och samma ställe; www.franchisenet.net (länk öppnas i ny flik).

Smakar det så kostar det
De rättigheter och tjänster franchisegivaren tillhandahåller, betalar franchisetagaren för genom olika sorters avgifter. Det vanligaste är att man betalar en inträdesavgift eller startavgift och sedan löpande serviceavgifter – royalties.

I inträdesavgiften ingår oftast kostnaderna för rättigheten till varumärket och konceptet. Vad som ingår i avgifterna skiljer sig från olika franchisesystem, men i inträdesavgiften bör starthjälp och introduktionsutbildning ingå.

Den löpande ersättningen, som betalas till franchisegivaren, är vanligtvis en viss procent av nettoinkomsten. Serviceavgiften eller royalties ska täcka vidareutbildning, information, rådgivning etc.
En del av serviceavgiften kan gå till nationell marknadsföring och reklam, men i de flesta fall betalas detta som en avgift till en särskild marknadsföringsfond.

Serviceavgiften varierar stort mellan olika franchiseorganisationer. Hur stor avgiften blir beror till stor del på omsättningen och vilken typ av verksamhet som bedrivs. Den kan vara allt från ett par procent av bruttovinsten till över 20 procent.

Man får vad man betalar för
Om avgiften är rimlig beror på vad franchisetagaren får i utbyte av supportkontoret, men även på hur stor omsättning verksamheten har. Serviceavgiften skiljer sig från fall till fall, men får inte vara så hög att franchisetagaren i inte tjänar på sin verksamhet.

Som franchisetagare får du själv stå för de ekonomiska investeringar, som krävs för att starta din verksamhet. Hur mycket man behöver satsa beror på verksamhetens karaktär. Enklare serviceverksamheter kräver inte lika mycket startpengar, som en stor restaurang.
Övertas en befintlig franchiseverksamhet kan man slippa en del investeringskostnader, men i gengäld kan få betala ett högre pris på överlåtelsen.
Kapitalbehovet varierar stort, allt från under 100 000 kronor till flera miljoner kronor.

Läs mer via denna PDF från Svensk Franchise (länk öppnas i ny flik).