Stark star för medieinvesteringarna

Stark star för medieinvesteringarna

Publicerad
2022-02-08
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

I januari ökade medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, med 27,4% och nådde en notering om närmare 1,2 miljarder kronor. Det visar på en stark inledning för året.
Majoriteten av mediekategorierna ökade och allra bäst gick det för Utomhus/trafikreklam, som växte med 149,1% jämfört med januari ifjol. Även Radio ökade kraftigt; 57,6%, följt av Online video; 49,9%.
Däremot var det ett par kategorier som minskade jämfört med fjolåret och den kategorin som det gick minst bra för, var Dagspress kväll; -52%. Därtill tappade Dagspress storstad 26,7% och Sök tappade 19,2%.

– De digitala kanalerna har inte drabbats lika hårt av pandemin, som övriga analoga mediekanaler och följaktligen är tillväxten för digitala medier mindre i januari, säger Jochum Forsell, på Hear Mediebyrå.
– Fast inom de digitala kanalerna sker en snabb förflyttning mot video och kategorin Online video, gjorde all-time-high i januari med en mycket kraftig ökning om 49,9 %.

– För de tryckta medierna ser det dock betydligt mörkare ut. Trots en kraftig tillväxt på mediemarknaden i övrigt och svaga jämförelsetal från 2021, backade investeringarna inom print. Värst drabbad i januari var Dagspress kväll och Dagspress storstad.
– Dagstidningarna måste vara mycket pressade av snabbt fallande annonsintäkter och kraftigt höjda papperspriser – vi har redan sett nedläggningar av lokala tidningar som en följd av detta. Tidningarna tar visserligen igen delar av tappade intäkter i digitala kanaler, men långt ifrån allt.

(samtliga illustrationer kommer från Sveriges Mediebyråer)